Ühiskond

Pealkiri
7 miljardit inimest (arutlus) 0 0
9 klassi Ühiskonnaõpetuse KT-ks kordamine 0 0
9.klass õpiku põhjal tehtud kokkuvõte Eesti ajaloost 1 0
Ametiühingud - arvamuslugu 0 0
Arnold Rüütel 2 0
Arutlus 1 0
Arutlus - Milleks on tänapäeval vaja riiki? 14 0
Arutlus teemal "Ajakirjandus kui neljas võim" 4 0
Arutlus teemal "Kas Eesti on jätkusuutlik?" 4 0
Arutlus. Mida tähendab mulle eesti kodanikuks olemine. 3 0
Arvestustöö 2 0
Auto müügileping 0 0
CV näidis 0 0
DEMOKRAATIA 5 0
Demokraatia levik, tunnused, arengud 3 0
demokraatia plussid ja miinused 6 0
Demokraatlikud valimised - Vabade valimiste funktsioonid ja põhimõtted 11 0
Eesti kohtusüsteem 5 0
Eesti Vabariigi valitsemissüsteem 1 0
Eesti Vabariik rahvusvahelistes organisatsioonides 3 0
Eesti valimissüsteem 0 0
Eestlaste iive arutlus 1 0
Eksami meelespea 5 0
Euroopa Liidu õigus 5 0
Euroopa Liiduga liitumine ja tingimused 1 0
Euroopa liit 0 0
Euroopa Liit 2 0
Euroopa Liit 1 0
Euroopa riikide kuuluvus ELi, NATOsse, Schengenisse ja euro. 1 0
Fiskaalpoliitika 2 0
Globaalprobleemid on ka minu probleemid - arutlus 6 0
Heaoluriik 6 0
Immigratsioon 0 0
INDIVIID ÜHISKONNAS 2 0
Indiviid ühiskonnas (konspekt) 2 0
Inimeste huvide mitmekesisus ja selle avaldumisvormid 1 0
inimeste huvide mitmekesisus ja selle avaldumisvormid 0 0
Inimeste mitmekesised huvid 1 0
INIMÕIGUSED 1 0
Inimõigused 0 0
IRL ja Eesti konservatiivid 1 0
Jätkusuutlik areng 4 0
Jõukus ja vaesus 1 0
Jõukus ja vaesus 0 0
Juristide roll Eesti ühiskonnas - arutlus 2 0
Karistusseadustik 0 0
Kas Eesti on heaolu riik 11 0
Kas Eesti on heaoluriik? 14 0
Kas Eesti on heaoluriik? 10 0
Kodakondsus 3 0
Kodakondsus 1 0
Kodanikud ja demokraatia 1 0
Kohtunikud ja rahvakohtunikud 0 0
Kohtunikud ja rahvakohtunikud power point esitlus 0 0
Kohtuvõim ja õigussüsteem 3 0
Kohus ja riigikaitse - mõisted 0 0
Kontrolltöö küsimused - vastused 0 0
Kordamine kontrolltööks 0 0
Kordamisküsimusi ühiskonnaõpetuse kontrolltööks 3 0
Kreeka abistamine 0 0
Kriisikolded maailmas 3 0
KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST? 5 0
Liberalism 2 0
Liberalism, Konservatism, Sotsiaaldemokraatia, Mõisted. 1 0
Loodus - pärand järgmistele põlvkondadele (arutlus) 0 0
lühiarutlus,tänapäeva demokraatia tunnusjooned 2 0
Maastrichti kriteeriumid 1 0
Majandussüsteemid ja nende erinevused 7 0
Maksud 0 0
Maksud 0 0
maksud 0 0
Mida saab kodanik teha oma riigi heaks? - Arutlus 1 0
Milliseid probleeme võib märgata Eesti ühiskonnas? 0 0
Mitmekultuurilise ühiskonna voorused ja puudused - arutlus 10 0
Mõisted 0 0
Mõisted. 0 0
Moodne vasak- ja parempoolsus 1 0
Narkomapp 0 0
NATO 0 0
Normide osa ühiskonnasuhetes 1 0
Nüüdisühiskonna kujunemine ja tunnusjooned 6 0
Õiguse olemus ja kriminaalseadus 0 0
Õigused Eesti Vabariigis 0 0
Pärimisseadus 2 0
Parlament ja rahva osalemine valitsemises 0 0
Parlament – demokraatliku riigi kõrgeim seadusandlik organ 2 0
Poliitika 0 0
Poliitika, demokraatia. 0 0
Presidendi Eesti Vabariigi 95. aastapäeva kõne arutlus 2 0
Prostitutsioon ja inimkaubandus 3 0
Ragnar Nurkse lühitutvustus 0 0
Raha teenimine ja kasutamine 0 0
Rahva osalemine valitsemises 0 0
Rahvas kui kõrgeima võimu kandja. 0 0
Rahvastiku vananemine kui ühiskonna probleem 3 0
Rahvastiku vananemine kui ühiskonna suur probleem 13 0
Rahvusvaheline Valuutafond 0 0
Rahvusvahelised organisatsioonid 0 0
RIIGIEELARVE 0 0
Riigikogu 0 0
Riik 0 0
Riik 1 0
Riik 0 0
Riik ja ühiskond 2 0
Sotsiaaldemokraatia 1 0
tervisehoiuteenused 0 0
Togo Vabariik 0 0
Tööhõive, Perekond ja leibkond 0 0
Tööleht 9.klass 2.3-2.4 0 0
Tööleping 0 0
Tööturg ja tööhõive. Sotsiaalpoliitika. 0 0
Transpordi ja logistika arengu trendid Euroopas 5 0
Transpordiliigi valik kaubaveol 1 0
TURUMAJANDUSE MÕISTED 0 0
Ühiskond - kodanikud ja demokraatia 0 0
Ühiskonna KT küsimused ja vastused - Tööstusühiskond I ja II rida. 2 0
Ühiskonna õpetuse kontrolltöö 0 0
Ühiskonna sidusus 3 0
Ühiskonna sidusus kokkuvõte 0 0
Ühiskonna sotsiaalne struktuur 4 0
Ühiskonna SOTSIAALNE STRUKTUUR 2 0
Ühiskonna sotsiaalne struktuur ja varanduslik kihistumine 5 0
Ühiskonna struktuur 3 1
Ühiskonnaelu valdkonnad 5 0
ühiskonnaõpetus küsimused 2 0
Ühiskonnaõpetuse lõpueksami teemad (lahtikirjutatuna) 6 0
Ühiskonnaõpetuse mõisted 3 0
Ühiskonnaõpetuse mõisted 2 0
ÜHISKONNAÕPETUSE MÕISTED JA MÄRKSÕNAD EKSAMIKS 7 0
USA rahvastikupüramiid 1 0
Vabad ehk demokraatlikud valimised. 0 0
Valimised ja Euroopa 1 0
Valimised ja referendum 0 0
Valimissüsteem 0 0
Valimissüsteemid 0 0
Välismajanduspoliitika ja Euroopa Liidu ühtne majandusruum 1 0
Valitsus 0 0
vastused riigieelarve küsimustele 0 0
Võim ühiskonnas 2 0
Võimude lahusus ja tasakaalustatus 4 0
Yodok Stories - Põhja-Korea elust, filmikokkuvõte 0 0
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: