ÜHISKONNAÕPETUSE MÕISTED JA MÄRKSÕNAD EKSAMIKS

ÜHISKONNAÕPETUSE MÕISTED JA MÄRKSÕNAD EKSAMIKS

Lühikokkuvõte

advokaat – jurist, kelle ülesandeks on isiku huvide kaitsmine kohtus
aktsepteerima – vastuvõetavaks tunnistama, heaks kiitma
aktsia – väärtpaber, mis tõendab, et selle omanikule (aktsionärile) kuulub osa vastavast ettevõttest
aktsiis –erinevate luksus- ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud hinnalisa (nt. tubakas, alkohol, kütus)
alamklass – inimesed, kes seisavad sotsiaalse stratifikatsiooni(kihistumise) madalamail astmel oma väheste materiaalsete ja vaimsete ressursside (madala haridustaseme) tõttu
alam- ehk miinimumpalk – riiklikult kehtestatud palga alampiir, millest vähem ei tohi maksta ( 2010 4359 EEK/279 eurot)
altruistlik – omakasupüüdmatu, heategev; vastand egoistlik
aktsiaselts- ettevõte, mille põhikapitali moodustavad osanike ehk aktsionäride sissemaksed
aktsiisimaks – kaudne maks, millega maksustatakse teatud kaupasid(tubakas, alkohol, kütus,elekter), et piirata nende tarbimist ja saada raha riigieelarvesse
aktuaalne – päevakohane
alianss – liit, ühendus
ametiühing – ühesugust tööd tegevate inimeste liit, mis on loodud oma tööalaste huvide kaitseks; ametiühinguliikmetel on kergem oma huve kaitsta tööandjate eest
apellatsioonikaebus – I astme kohtu otsuse edasikaebamine II astme kohtusse, et kohtuasi uuesti läbi arutataks
argument – põhjendus, tõestusvahend
asülant – isik, kes palub teisest riigist poliitilist kaitset ja varjupaika
asüül – varju-, pelgupaik;
ateist- jumala ja usu eitaja, usuvastane
asotsiaal – moraalselt alla käinud inimene, ühiskonnaheidik
astmeline ehk progressiivne maksusüsteem – maksustamise põhimõte, mille kohaselt suurematelt tuludelt tuleb maksta rohkem (suurem protsent) makse
autoritaarne riik - ainupartei või üksikisiku valitsusega riik, kus seaduslikkus piirab valitsust võrdlemisi vähe. Sellises riigis rikutakse enamasti inimõigusi ning kodanikel puuduvad demokraatlikud vabadused
avalik arvamus ehk ühiskondlik arvamus – inimeste suhtumine ühiskondlikkuse tegelikkusesse
avalik/eraõigus - õiguse haru, mis reguleerib suhteid inimese ja riigi vahel ning avalikest huvidest tulenevaid suhteid(rahvusvaheline-, riigi-, kiriku-, haldus- jt. õigused); selle vastand on eraõigus, mis reguleerib inimeste ja firmade omavahelisi suhteid (nt. majandus-, kaubandus-, võla-, perekonna- jt. õigused)
avalik haldus – poliitiliste otsuste täideviimine riigi- või omavalitsusasutustes
avalik poliitika ehk halduspoliitika – poliitikavaldkond, mille sisuks on elanikkonna igapäevaste vajaduste rahuldamine(haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, keskkonnakaitse jt.)
avalik sektor ehk esimene sektor – üks ühiskonna kolmest sektorist (osast, valdkonnast), mis on seotud riigi- ja omavalitsusasutustega ning mille ülesanne on avaliku poliitika teostamine(haridus, tervishoid jt.); II sektor(erasektor) hõlmab majandust ja firmasid, III sektor on valdkond, kus inimesed on vabatahtlikult liitunud mitmesugustesse organisatsioonidesse
avalik õigus - õigusvaldkond, mis reguleerib avalikest huvidest tulenevaid

Märksõnad

mõisted

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
7
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Põhikool
Üles laetud
08.12.2011
Faili laiend
doc
Faili suurus
120.5 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: