Ajalugu

Pealkiri
10. klass Ajalugu. Reformatsioon, Liivi sõda, Poola aeg Eestis, Saaremaa Taani võimu all 1 0
10.kl Eesti ajalugu - muinasaeg 7 0
12 kl. arvestuslik töö nr2 Eesti vabariigi iseseisvumise 1 0
12 kl. arvestuslik töö nr2 Eesti vabariigi iseseisvumise (teine leht) 1 0
17. sajandi Eesti 0 0
1848.-1849. aasta revolutsioonid (8. klass) 1 0
19. saj ideoloogiad 0 0
19. sajandi keskkond, balti erikord. 4 0
19. SAJANDI MAALIKUNST JA SKULPTUUR 1 0
1905. a . revolutsioon Venemaal 1 1
1905. aasta revolutsioon 0 0
1905. aasta revolutsioon Eestis 0 0
1940-1970 (9. klass) 3 0
2. Maailmasõda (II Maailmasõda) 11 0
20. saj + 1.ms + Vabadussõda 0 0
20. sajand - fašismi, natsionaalsotsialismi ja kommunismi võrdlus 1 0
7 klass ajalugu 1 0
7 maailmaimet 7 0
8 kl Ajalugu 21-25 kordamisküsimused 0 0
8.kl Ajaperioodid 0 0
Aasia ja Aafrika 20. sajandil kokkuvõte 2 0
Abimaterjal 9.klassile - 9. paragrahv 1 0
Absolutism 0 0
Absolutism ja parlamentaarne monarhia 1 0
Absolutism ja valgustus - konspekt 1 0
ABSOLUTISM PRANTSUSMAAL JA INGLISMAAL 17.-18. SAJANDIL 0 0
Absolutismi kujunemine - Richelieu Louis XIV Päikesekuninga õukond Merkantilistlik majanduspoliitika 2 0
Absolutsim Prantsusmaal 5 0
Aeg kahe Maailmasõja vahel 6 1
Ajakirjanduse eetika lihtsam versioon 2 0
ajaloo 8. klassi eksam 4 0
Ajaloo arutlus ``Kas saab rääkida vanast heast rootsi ajast?`` 0 0
Ajaloo diktatuurid 0 0
Ajaloo esimese poolaasta konspekt 0 0
Ajaloo konspekt - Vene ja Rootsi aeg Eestis 0 0
Ajaloo konspekt- vabadussõda, kodusõda, iseseisvumine 0 0
ajaloo konspektid 0 0
Ajaloo kontrolltöö - Keskaeg (11. klass) 4 0
Ajaloo kontrolltöö kordamine: Eesti 19. sajandil 2 0
Ajaloo kontrolltöö kordamine: Egiptus ja Mesopotaamia 0 0
Ajaloo kontrolltöö kordamisküsimused 0 0
Ajaloo kontrolltöö küsimused ja vastused - 12.klass 58 0
ajaloo koolieksam 12.klass 5 0
Ajaloo kordamis küsimused 8 klassile 0 0
Ajaloo kordamisküsimuste vastused 0 0
Ajaloo kt matejali saksamaa ja nsv liidu kohta. 10 klass eelviimane teema. 0 0
Ajaloo küsimused ja vastused 0 0
Ajaloo küsimused ja vastused 1920-1940 3 0
Ajaloo lühikokkuvõte aastatel 1920-1930 0 0
Ajaloo mõisted 6.-7. klass 0 0
Ajaloo mõisted+inimesed 8 klassile 7-13 peatükk 0 0
Ajaloo mõistete konspekt 0 0
Ajaloo spikker Teine Maailmasõda 8 1
Ajaloo suuline 11 klass 0 0
Ajaloo suulise eksami põhjalik konspekt 0 0
Ajaloo-kontrolltööde-raamatu-küsimustele-vastused 0 0
Ajalooallikad ja eesmärgid 1 0
AJALOOARUTLUSE HINDAMISJUHEND GÜMNAASIUMILE 1 0
Ajalooline tõde 3 1
Ajalugu 0 0
Ajalugu 3 0
Ajalugu - Uusaeg - kontrolltöö kokkuvõte 0 0
Ajalugu Kontroll: Vana-Kreeka ühiskond ja eluolu 1 0
Ajalugu KT paragrahv 2, I maailmasõda 0 0
Ajalugu osad 14,15,17 0 0
Ajalugu- esiaeg 0 0
Ajalugu-miks seda lugu jutsustatakse? 0 0
Aleksander Suur 0 0
Amandus Adamson 0 0
Ameerika arutlus ja analüüs 0 0
Ameerika Põliskultuurid-referaat 9 0
Ameerika ühendriigid 0 0
Angla windmill park 0 0
Antiik 0 0
Antiik- ja kaasaja demokraatia sarnasused ja erinevused 2 0
Antiik-Kreeka teadused 1 0
Antiikaja ning tänapäeva teater 0 0
Araabia kirjandus 0 0
Araabia kirjandus 0 0
Arenenud tööstusriigid 0 0
Arenenud tööstusriigid. Kontrolltöö vastused. 0 0
Arutlev kirjand teemal: Milline oli Venemaa, Taani, Rootsi, Poola ja talupoegade roll Liivi sõjas? 11 0
Arutlus - Berliini müüri püstitamine ja langetamine 0 0
Arutlus - Eesti ala valitsejad 13. - 14. sajandil 0 0
Arutlus - Hellenismiperiood 1 0
Arutlus - Miks võib pidada varauusaega murranguliseks? 2 0
ARUTLUS Keskaeg - Oluline etapp ühiskonna arengus 1 0
Arutlus teema Eesti Vabariigi loomine kui pöördepunkt Eesti ajaloos. 0 0
Arutlus teemal ,,Miks osades riikides kehtestati diktatuurid, teistes aga säilis demokraatia?’’ 6 0
Arutlus, miks puhkes külm sõda 24 0
Arutlus: Võõrvõimude vahetumine 16. ja 17. sajand 0 0
Arvestuslik kontrolltöö nr.4 (X klassile) - Ajalugu 0 0
Arvestuslik töö ajaloost 0 0
Arvestustöö 1 rühm 0 0
Arvestustöö 2 0 0
Arvestustöö ajaloost 2 rühm 0 0
Arvestutöö 2 rühm 0 0
Auschwitzi koonduslaagrid 0 0
Austria-Ungari kokkuvõte 0 0
Balti erikord - mõisted, daatumid, isikud, tunnused ja iseloomustus 0 0
Balti ristisõjad konspekt 1 0
Barokiajastu teadus 0 0
Bengt Gottfried Forselius, Rootsi, 2 0
Benito Mussolini 4 0
Bütsants 1 0
Carl Robert Jakobson 1 0
Carmen 0 0
Demokraatia 1 0
Demokraatia 1920-1930 1 0
Demokraatia 1920-1930 - konspekt 1 0
Demokraatia ja autoritarism Eestis 1918 - essee 0 0
Demokraatia ja Autoritarism Eestis 1918-1939 4 0
DEMOKRAATIAD JA DIKTATUURID KAHE MAAILMASÕJA VAHEL 3 0
DEMOKRAATIAD JA DIKTATUURID KAHE MAAILMASÕJA VAHEL 3 0
Dholavira India 0 0
Diktatuurid Euroopas- sarnasused ja erinevused 1 0
Diktatuurid ja Kommunistlik Venemaa 1 0
Diktatuurid kahe maailmasõja vahel - erinevused ja sarnasused 0 0
Diktatuurid kahe maailmasõja vahel Itaalias 0 0
Diktatuurid kahe maailmasõja vahel Saksamaal 0 0
Diktatuurid Lääne-Euroopas 0 0
Diktatuuririigid kahe maailmasõja vahel 1 0
Diktatuurne Venemaa 0 0
Eelrooma rauaaeg 0 0
Eesti 17. sajandil 3 0
Eesti 19 saj. küsimused ja vastused 0 0
Eesti 1905-1920, kontrolltöö küsimused ja vastused, Jullineni 11 klassi ajalugu 0 0
Eesti 1944-1980.a 9 0
Eesti 20.saj. kokkuvõte 3 0
Eesti ajaloo algus: muinasaeg 0 0
Eesti ajaloo kokkuvõte 9 0
Eesti Ajaloo küsimused ja vastused 0 0
Eesti Ajaloo küsimused ja vastused 0 0
Eesti ajaloo lühikonspekt 1 0
eesti ajaloo ülevaade 0 0
Eesti ajalugu 2 0
Eesti ajalugu 1900-1920 2 0
Eesti ajalugu aastaarvudes 5 0
Eesti ajalugu, rohkem infot lisainfos 11 0
Eesti ala valitsejad 14. – 18. sajandil 1 0
Eesti ärkamisaeg 10 0
Eesti iseseisvumine 1 0
Eesti iseseisvumine 9 1
Eesti iseseisvumine 3 0
Eesti iseseisvumine ja taasiseseisvumine 1 0
Eesti iseseisvumine ja Vabadussõda 4 0
Eesti iseseisvumine, Küsimused ja vastused 4 0
Eesti iseseisvumise eeldused 14 0
Eesti iseseisvumise olulisus - essee 0 0
Eesti Iseseisvus 0 0
Eesti ja eestlased Teises maailmasõjas (arutlus) 0 0
Eesti keskaeg 3 0
Eesti keskaegsed linnused 8 0
Eesti keskajal (1200- 1561) 2 0
Eesti kolme kuninga valduses 3 0
Eesti kunst Kahe maailmasõja vahel 1 0
Eesti linnused 0 0
Eesti lipu ajalugu. 0 0
Eesti muinasaeg 2 0
Eesti muinasaeg 1 0
Eesti muinasaeg - Halduskorraldus ja majanduslik areng 5 0
Eesti muinasaeg - Muinasusund 12 0
Eesti muistne vabadusvõitlus 3 0
Eesti NSV 3 0
Eesti NSV konspekt 3 0
Eesti sajandi vahetusel, Küsimused ja vastused 1 0
Eesti taasiseseisvumine 0 0
Eesti taasiseseisvumine 1 0
Eesti taasiseseisvumine 1 0
Eesti talupoegade elu Vene ajal 0 0
Eesti Teise maailmasõja ajal 2 0
Eesti Vabadussõda 0 0
Eesti Vabadussõda 1 0
Eesti vabadussõda 0 0
Eesti vabadussõda, 28.november 1918 - 3. jaanuar 1920 3 0
Eesti Vabadussõda, kokkuvõte 8 1
Eesti Vabariigi loomine 1917-1920 3 0
Eesti Vabariigi taasiseseisvumine 4 0
Eesti Vabariik 1920-1940 0 0
Eesti Vabariik 1920-30-ndatel 2 0
Eesti Vabariik 1920-40ndatel 0 0
Eesti Vabariik 1920.-1939. 0 0
Eesti vabariik 1930 -ndatel aastatel 1 0
Eesti varauusaeg 2 0
Eestimaa ajaloo algus 0 0
Eesti_ajalugu_-_konspekt 0 0
EESTI_KRONOLOOGIA 0 0
Eestlased ja Eesti riigi valikud 2. maailmasõjas 0 0
Eestlased muistses vabadusvõitluses 6 0
Eestlased soome armeedes - referaat 1 0
Eestlaste elu keskaja linnas 1 0
Eestlaste muinasaeg 7 0
Eestlaste rõõmud ja mured 0 0
Egiptus 0 0
Egiptus ja Mesopotaamia tsivilisatsioonid ja riigid 0 0
Egiptuse Ajalugu 0 0
Egiptuse ja Mesopotaamia KT kordamiseks kokkuvõte 1 0
Egiptuse ja Mesopotaamia tsivilisatsioonide kujunemine 0 0
Elu-olu 1920. aastal Eesti Wabariigis 0 0
ENSVL kohta lühidalt 0 0
Esimene maailmasõda 1 0
Esimene maailmasõda 0 0
Esimene Maailmasõda 0 0
Esimene maailmasõda 0 0
Esimene Maailmasõda 0 0
Esimene Maailmasõda ja Eesti (1. Maailmasõda ja Eesti) 14 0
Esimese maailmasõja tähtsamad sündmused 0 0
Essee - Tuumapomm Külma sõja ohjeldajana 3 1
essee: Vana hea Rootsi aeg ... (10. klass) 19 0
Etioopia 0 0
Euroopa ideede ajalugu 1 0
Euroopa Liidu ajalugu 1 0
Euroopa XVII JA XVIII sajandi sõdades - referaat 0 0
Euroopalikud väärtused ja teaduse areng – kas maailma arengu vundament? 0 0
Feodalismi ja absolutismi võrdlus. 0 0
Frangi riik 1 0
Frangid 0 0
Friedrich II 2 0
Germaanlased ja Rooma keisririik.(Lühikokkuvõte) 1 1
gta 5 0 0
Hellenismiperiood 0 0
Hetiidi riik, Pärsia, Foiniika 0 0
Hiina 0 0
Hiina Ajalugu 0 0
Hiina keskajal 7 1
Hiina keskajal referaat 5 0
Hiina Külmas sõjas ja tänapäeval võrdlus 0 0
Hiina rahvabariik powerpoint esitlus 1 0
Hiina rahvabariik referaat 0 0
Hiina Rahvavabariik, lühikokkuvõte 2 0
Hiis 0 0
Hiiumaa 0 0
Hiiumaa mõisad 0 0
Hiline rooma keisririik 0 0
I maailmasõda - ajaloo kt 1 0
Idamaade kõrgkultuurid + Egiptus 0 0
II Maailmasõda 1 0
II MAAILMASÕDA - Sündmused, Eesti, Sõjad 7 0
II maailmasõja algus 0 0
II maailmasõja eelne periood 2 0
II Maailmasõjale eelnenud sündmused 0 0
II ms tagajärjed, Eesti 1931-1941, EV okupeerimine. 0 0
Inglismaa 17. saj. 0 0
Inglismaa 17.-18. sajandil 2 0
Inglismaa 19.-20 saj 0 0
Inglismaa, arvestuslik töö 0 0
Inimene, ühiskond, kultuur II osa 0 0
Inimkond - algus 2 0
Inkvisitsiooni referaat 1 0
Innocentius III 1 0
Ivo Schenkenberg, Gotthard Kettler, Hertsog Magnus/Liivimaa kuningas Magnus. 0 0
Jaan Poska 0 0
Jakob Hurt 0 0
Johann Voldemar Jannsen 0 0
Johann Voldemar Jannsen - Esitlus 0 0
john fitzgerald kennedy 0 0
john fitzgerald kennedy 0 0
Jooksmine 1 0
Jugoslaavia lagunemine 1 0
Jüri Vilms 0 0
Jutt kammkeraamika ajast 0 0
Juulimonarhia prantsusmaal 0 0
kärkna klooster 0 0
Karl Suur 0 0
Kas Eesti astus vabatahtlikult Nõukogude Liitu? 0 0
Kas Eestis oleks revolutsioon võimalik? 0 0
Kas eestlased võinuksid võita Muistse Vabadusvõitlus? - Arutlus 1 0
Kas II maailmasõda oleks aanud ära hoida? 0 0
Kas Teine maailmasõda oli esimese jätk? arutlus 0 0
Kas võib rääkida vanast heast Rootsi ajast? 0 0
Katariina II 0 0
Katoliiklus ja reformatsioon- eesti vaimuelu asendajate takistajad keskajal 3 0
Katolik kirik. Haridus ja kultuur. (küsimused ja vastused) 1 0
Keila-Joa mõis 3 0
keskaeg 4 0
keskaeg 16 0
Keskaeg 0 0
Keskaeg 0 0
Keskaeg 0 0
Keskaeg- Liivimaa ristisõda 7 0
Keskaegne linn ja elu 2 0
Keskaegne relvastus ja sõjaline kultuur 2 0
Keskaegne teater 0 0
keskaja algus 1 0
Keskaja arutlus 3 0
Keskaja inimese maailmapilt 9 0
Keskaja linna majandus- käsitöö 0 0
Keskmine rauaaeg ja viikingiaeg 0 0
Kiek in de Kök 0 0
Kiri taasiseseisvumisest 0 0
Kirik kõrg- ja hiliskeskajal: probleemid ning nende mõju kirikule ja ühiskonnale 2 0
Kirik kõrg-ja hiliskeksajal 0 0
Kirikulõhe Venemaal ja Ameerikas 0 0
Kirja tähtsus, lühike arvamus 0 0
Kodusõda Inglismaal 0 0
Kodusõda Venemaal lühikokkuvõte 1 0
Kokkuvõte 8.-10. klass (aastaarvud, nimed, mõisted) 2 0
Kokkuvõte Eesti NSV okupatsioonist 0 0
Kokkuvõte Marshalli plaanist ja Trumani doktriinist. 0 0
Kokkuvõte seostest I maailmasõjas 0 0
kokkuvõte vana-hea rootsi aja kohta 0 0
Kokkuvõte: Külm sõda 0 0
Kokkuvõtlik ülevaade renessanssiajastust 0 0
Kolletamispäev 0 0
Kolmanda maailma probleemid referaat 0 0
Kolmas maailm 9.klass 1 0
Kolumbuse-eelne Ameerika, inkad, Araabia - konspekt 0 0
Kommunistlik Venemaa 0 0
Konspekt - Prantsuse revolutsioon, Viini kongress jpm 0 0
Konspekt uusajast 2 0
Konspekt: Egiptus ja Mesopotaamia 0 0
Konstantin Päts 0 0
Kontroll töö 11.klass pt. 25-29 10 0
Kontrolltöö 11.kl 0 0
Kontrolltöö 11.klass 4 0
Kontrolltöö 11.klass Vana-Kreeka 0 0
Kool nõukogude ajal 0 0
Kordamine kontroltööks 0 0
Kordamine: Eesti keskaeg 1 0
Kordamine: Vana-Kreeka 1 0
Kordamisküsimused 8. klassile (§26-28) 1 0
Kordamisküsimused ja vastused: Seisused ja seisuste kogud; rüütlid, aadlikud, talupojad; keskaegne linn ja kaubandus; rüütli-, talurahva- ja linnakultuur 2 0
KÕRG – JA HILISKESKAEG X – XV SAJ 1 0
Kõrg- ja hiliskeskaeg - ühiskond, kirik 1 0
kreeka ja mükeene kultuur 0 0
Kreeka lüürika ja teater 1 0
Kreeka ühiskond 0 0
Kreeka-Mükeene 0 0
Kreeka-Mükeene küsimused 2 0
Kristjan Jaak Peterson 1 0
KT Eesti muinasaeg- vastusteta tööleht 2 0
KT nr. 1 - Muinasaeg 7 0
Kuhu ja miks ma läheksin reisile Egiptusesse? 0 0
Kui ma oleksin orjatar Vanas Roomas 0 0
Kuidas mõjutab keskaeg minu elu? 0 0
Kuidas mõjutas impeeriumi poliitika Eestimaad 0 0
Kuidas on Vana-Rooma mõjutanud Euroopa kultuuri 4 0
Külm sõda 2 0
Külm sõda 26 3
Külm sõda 0 0
Külm sõda 1 0
Külm sõda 0 0
Külm Sõda 2 0
Külm sõda 0 0
Külm sõda 1 0
Külm sõda - ajaloo arutlus 13 0
Külm sõda ja kahepooluseline maailm 0 0
Külma sõja kasulikkusest ja kahjulikkusest inimkonnale. 0 0
Kultuur peale II maailmasõda 0 0
Kunda, kamm- ja nöörkeraamika iseloomustus (tabelina) 0 0
Kunstiajalugu 0 0
Küsimused ja vastused 0 0
kuuba(ehk Kariibi) raketikriis 0 0
Läänerindel muutuseta analüüs 32 0
Lähiajalugu 1 0
Lähis-Ida pärast II maailmasõda 0 0
Liberalism ja klassikaline liberalism 1 0
Liberalism ja rahvuslik vabadusliikumine 2 0
Liivi sõda 8 0
Liivi sõda ja Rootsi aeg 1 0
liivi sõja rahud 0 0
Liivimaa ristisõda 1 0
Liivimaa Ristisõda 0 0
Lissaboni leping 0 0
Lissaboni lepinguga seotud muudatused 1 0
lotte 0 0
Lugusid Eesti keskajast 0 0
Lühikokkuvõtte: Eros, Hebe ja Iris 0 0
Lühikonspekt Liivi sõjast, Bati erikorrast 0 0
Lumière vennad 0 0
Maadeavastuse mõju Euroopale ja maailmale 0 0
Maaillm ja eesti pärast teist maailmasõda. 2 0
Maailm 19. saj ja sajandivahetusel 4 0
Maailm 20. sajandi algul 0 0
maailm kahe maailmasõja vahel 0 0
Maailm kahe maailmasõja vahel 10 0
Maailm peale I maailmasõda 9 0
Maailm sõdadevahelisel perioodil 0 0
Maailm XX Sajandi algusel (kokkuvõte) 0 0
Maailma iseloomustus 20-nda sajandi algul / Balkani saar 3 0
Majandus ja linnad 19.saj 0 0
margaret hilda thatcher 0 0
Margus Karu - Nullpunkt kokkuvõte 21 0
Maroko ajalugu 0 0
Maroko ja Ida-Aafrika 0 0
Marshalli plaan 0 0
Mesopotaamia 6.klass 0 0
Mesopotaamia ajalugu 0 0
Miks eestlased kaotasid muistse vabadusvõitluse? 2 0
Miks hävis rooma impeerium? 0 0
Miks omandas kristlus varakeskaegses Euroopas nii suure mõjuvõimu? 0 0
Miks osades riikides kehtestati diktatuurid, teistes aga säilis demokraatia? 9 0
Miks osades riikides kehtestati diktatuurid, teistes säilis aga demokraatia? 42 3
Miks puhkes I maailmasõda 4 0
Milano 0 0
Mille poolest ja miks erines aadli väärtuskoodeks tänapäeva moraaliväärtustest 6 0
Milles avaldus üliriikide vastasseis külma sõja ajal 2 0
milline roll oli linnal kõrgkeskajal 0 0
Millised muutused toimusid keskaja lõpul, tehnikas; sõjanduses; merenduses ja raamatu kirjutamises ? 1 0
Millised muutused toimusid kreeklaste maailmapildis hellenismiajal? 3 0
Mina Ateenas 0 0
Minoiline kultuur ja Mükeene kultuur, Hellenismi periood, filosoofid, 6 0
Mis rolli mängis ülemaailme majanduskriis kahe maailmasõja vahel? - Arutlus 0 0
Mõisted 6.-7. klass 0 0
Mõisted, daatumid ( enne MS ) 0 0
Molotov-Ribbentropi pakt 0 0
Molotovi Ribbentropi pakt - konspekt 0 0
Moslemid 0 0
Muinasaeg 10 0
Muinasaeg Eestis 0 0
Muinasaja matmiskombed arutlus 0 0
Muinasusund 3 1
Muistne Egiptus 7 0
Muistne vabadusvõitlus 7 0
Muistsete keltide usund - konspekt 0 0
Muistsete tsivilisatsioonide [vanade idamaade] seos tänapäeva igapäeva eluga 1 0
Naise positsioon Egiptuses ja Mesopotaamias-arutlus 6 0
Naiste tähtsus keskaegses ühiskonnas 4 1
Napoleon Bonaparte - referaat 0 0
Napoleoni elu 0 0
Neoliitikum-essee 1 0
Nope 0 0
NSV Liidu ja natsi Saksamaa sarnasused 0 0
NSV Liidu lagunemine 0 0
NSVL propaganda 0 0
Oleviste Kirik 0 0
Olimpiada 0 0
Olukord pärast II maailmasõda 0 0
Olulisemad diktatuuririigid ja diktaatorid tänapäeva maailmas 3 0
Paber 1 0
Palvekirjade aktsioon 0 0
Pärisorjast peremeheks 3 0
Pärnu Eliisabeti kiriku lühikokkuvõte 0 0
Pearl Harbor uurimustöö 3 0
Perekonna, eraomanduse ja riigi tekkimine 2 0
Pjotr Tšaikovski elulugu 1 0
Platon 0 0
PÕHJASÕDA 1700-1721 3 0
Põhjasõda 0 0
Põhjasõda 3 0
Poliitilised õpetused 0 0
Pöördelised sündmused Eesti ajaloos (13-18saj) 3 0
Powerpoint esitlus Fernão de Magalhães elust 0 0
PowerPoint Johann Kölerist 0 0
Powerpoint Rüütlikultuur 0 0
Prantsuse revolutsioon 0 0
Prantsusmaa ajalugu 0 0
Prantsusmaa keisririik 0 0
Preisimaa, Austria, Venemaa, Rahvusvahelised suhted 17 saj., mõisted 1 0
Pronksiajast muinasaja lõpuni. Kokkuvõttev tabel 2 0
Ptk 13. Teise maailmasõja käik aastail 1942-1945 (9.klassile) 2 0
PTK 14 EESTI TEISE MAAILMASÕJA AJAL (9. klass 0 0
Rahvastiku muutused 16-18.saj- võimalused ja ohud eestlaste jätkusuutlikust 0 0
Rahvastiku muutused 16.-18. sajandil võimalused ja ohud eestlaste järkusuutlikuses. 0 0
Rahvuslik ärkamine 19. sajand 1 0
Rahvuslik ärkamine Eestis 0 0
Rahvuslik ärkamine, avalikud tegelased 0 0
Rahvuslik ärkamine, lisa teadmine 0 0
Rahvuslik ärkamisaeg 3 0
Rahvuslik liikumine 24 0
Rahvuslik liikumine - powerpoint esitlus 0 0
Rahvusvahelised doktriinid ja plaanid (1945-1995) 0 0
RAHVUSVAHELISED SUHTED 20.SAJANDI ALGUL 1 0
Rahvusvahelised suhted I maailmasõja teel - konspekt 0 0
Rahvusvahelised suhted kahe maailmasõja vahel 13 0
Rahvusvahelised suhted pärast 2 maailmasõda 0 0
Realism Euroopas 1 0
Reduktsiooni positiivsed ja negatiivsed tulemused 7 1
Referaat - Keskaegne linn & kaubandus 7 0
Referaat - Louis XIV 0 0
Referaat - Prantsusmaa uusajal 0 0
Referaat Leonardo Da Vinci 2 0
Referaat Marie Antoinette 0 0
Referaat Mõisad 1 0
Referaat Rahvuslik liikumine 1 0
Referaat USA presidentidest 2 0
Referaat-Valgustusajastu, põhjalik 2 0
referaat: Hitleri abilised 1 0
referatiivne uurimustöö Voltairest 0 0
Reformatsioon 1 0
Renessanss 0 0
Retsensioon Radzinzki Aleksander II 0 0
Riigiga ja riigita rahvus 1 0
Riigipöörded Eesti Vabariigis 0 0
Ristisõjad 1 0
Ristisõjad- küsimused ja vastused 2 0
Roman Polanski essee 0 0
Rooma 0 0
Rooma 5 0
Rooma ajaloo arutlus 9 0
Rooma ajaloo perioodide tabel 1 0
Rooma Ehituskunst- Slaidshow 0 0
Rooma eluolu 0 0
Rooma ja Kreeka erinevused 0 0
Rooma kunst 0 0
Rooma riigi langemine 6 0
Rooma vabariigi ja keisririigi valitsemine 0 0
Rootsi aeg 2 0
Rootsi aeg 0 0
Rootsi aeg 13 0
Rootsi aeg 1 0
Rootsi aeg 0 0
Rootsi aeg Eestis 1 0
Rootsi aegg Eesti kokkuvõte ja aasta ajad 0 0
Rootsi aja kokkuvõte 3 0
Rootsi võimu kehtsetamine ja eluolu Rootsi ajal 2 0
Rootsiaeg 1 1
Saksa okupatsioon 1941-1944 0 0
Saksamaa ühendamine 0 0
Saksamaa ühendamine 1 0
Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa, Ameerika Ühendriigid 0 0
Seletus ütlusele, "Egiptus on Niiluse and" 0 0
Skandinaavia maad uusajal 0 0
Skandinaaviamaad 18. ja 19. sajandil 0 0
Slaidiesitlus teemal Tallinna Toomkirik 0 0
Sõjad euroopas 17-18 sajandil 0 0
Sõnad - teema Riik, valitsus 0 0
Soome (Aegade algusest tänaseni) 0 0
Sotsialistlik maailmasüsteem 2 0
Sotsialistlikud riigid 0 0
sparta ja vana kreeka 5 0
Spartacus ja orjade ülestõus Roomas 1 0
Stalin 0 0
Surmajärgsus (Vanas Egiptuses) 0 0
Suur Depressioon – põhjused ja olemus 4 0
Suur prantsuse revolutsioon 4 0
Suur prantsuse revolutsioon 1 0
Suur Prantsuse revolutsioon ja kultuur - referaat 2 0
suur rahvaste rändamine 0 0
Suur rahvaste rändamine 0 0
SUURBRITANNIA RAHVASTE KUJUNEMINE - ANGLOSAKSID 3 0
Tabel Rootsi ja Vene aja kohta 0 0
Tähtsamad Maailma ajaloo sündmused 1941-1942, Kuupäevalised, Eesti II maailmasõja ajal. 1941-1942 5 0
Tähtsamad sündmused II maailmasõja ajal ja edasi. 1 0
Talinna pargid 0 0
Tallinna Dominiiklaste klooster - powerpoint esitlus 0 0
Tallinna Linnaarhiiv 0 0
talupoegade elu 0 0
Talupojad keskajal 6 0
Tänapäeva diktaatorid(powerpoint) 1 0
Tänapäeva maailm (9.klass) 0 0
Tasuta punktide eest 0 0
Teadusteooriad 3 0
Teine maailmasõda 0 0
Teine maailmasõda 0 0
Teine Maailmasõda 0 0
Teise maailmasõja ajal Eesti 1 0
Teise maailmasõja algus 1939-1941 2 0
Teise maailmasõja sündmused 0 0
Titanicu slideshow 0 0
Tomahawk-rakett operatsioonis Kõrbetorm 0 0
Tööstus varauusajal ja uusajal 0 0
Tsilivisatsioonide kokkupõrge 2 0
Tsivilisatsioonide teke 1 0
Tume e. Homerose ajajärk 1 0
Ühine ja erinev Suurbritannia ja Prantsusmaa majanduselus ja välispoliitikas 0 0
Üldajalugu 20. sajandil 2 0
USA 18. saj. 4 0
USA 19. saj. 5 0
USA ja Itaalia kahe MS vahel 1 0
USA president Roosevelt 3 0
USA, NL, Saksamaa ja Jaapan peale II ms 0 0
USA, Nõukogude Liit & Natsionalistlik Saksamaa 2 0
Uurimustöö 0 0
Uusaeg - mõisted, aastaarvud 1 0
Vabadus, võrdsus, vendlus- kas teostatav eesmärk või teostumatu ideaal 19. sajandi näidete toel - Arutlus 0 0
Vabadussõda 0 0
Vabadussõda (10. klass) 1 0
Vabadussõda ja Eesti Vabariik 1920-1940-referaat 6 0
Vaimuelu Poola ajal 0 0
Vaimuelu Rootsi ajal 9 0
Vaimuelu rootsi ajal 1 0
Valgustus 3 0
Vana Kreeka ühiskonna struktuur- referaat 0 0
Vana-Egiptuse kirjandus - power point 0 0
Vana-Kreeka 0 0
Vana-Kreeka 2 0
Vana-Kreeka ajalugu 24 1
Vana-Kreeka jumal Orpheus - referaat 0 0
Vana-Kreeka jumalad 0 0
Vana-Kreeka kirjandus, filosoofia, teadus 0 0
Vana-kreeka mõisted 0 0
Vana-Liivimaa 2 0
Vana-Liivimaa - küsimused ja vastused 4 0
Vana-Liivimaa aeg 0 0
Vana-Rooma 0 0
Vana-Rooma 5 0
Vara uusaeg Eestis (1561- 1819) - konspekt 0 0
Varakeskaeg Kordamisleht - Mõisted 6 0
Varakeskaja kiriku- ja vaimuelu 1 0
Varane Rooma - Konspekt 0 0
Vasco da Gama ja Bartalomeu Diaz - Referaat 0 0
Vastupanu ja retsessioonid 0 0
vene riik 17.sajandil 2 0
Venestusaeg 3 0
Vennasteliikumine, ratsionalism, pietism võrdlev tabel 0 0
Versailles' rahu 0 0
Viikingite reis 0 0
Viimne reliikvia arvustus ehk lühikokkuvõte 10 0
VIINI KONGRESS JA EUROOPA KOOSKÕLA 7 0
Vürstinna Olga kolmekordne kättemaks 0 0
William Shakespeare 0 0
Winston Churchill 0 0
XIX-XX sajandi vahetuse arengud 0 0
yutyutyu 0 0
Zeus 2 1
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: