Kontroll töö 11.klass pt. 25-29

Kontroll töö 11.klass pt. 25-29

Lühikokkuvõte

1. Võrrelge 20.saj alguse poliitilisi voolusid/liberaalid, radikaalid ja sotsiaaldemokraadid.(Juhid, toetajad, ideed)
2. Mis põhjustasid 1905.aasta revolutsiooni Eestis?
3. Millised olid 1905.aasta revolutsiooni tagajärjed Eestis?
4. Miks võib pidada aulakoosoleku otsuseid radikaalseteks? Kas need viidi ellu?
5. Miks toimus mõisate põletamine?
6. Mille poolest erinesid sotsiaaldemokraadid Eestis Venemaa sotsiaaldemokraatidest?
7. Mis muutus rahvuskultuuri arengus pärast 1905.aastat? Nimetage 3 tulemust.
8. Mis oli mõisate positiivne ja negatiivne mõju 20.saj alguses?
9. Miks oli maapuudus 20.saj alguse üks tõsisemaid probleeme?
10. Mis aitas talupoegade olukorda muuta 20.saj alguses?
11. Kuidas suhtusid I maailmasõja algusse eestlased ja baltisakslased?
12. Kuidas mõjutas I maailmasõda Eesti tööstust, põllumajandust ja rahvuslikku liikumist?
13. Mille sai Eesti 30.03.1917 ja kellelt?
14. Millised muutusid tõid kaasa Eestile autonoomiaseaduse muudatused?
15. Mis ohustas 1917.aastal autonoomiat?
16. Miks suurenes enamlaste toetajaskond?
17. Kas enamlaste võim pärast võimuhaaramist tugevnes või nõrgenes? Põhjendage!
18. Milliseid ebademokraatlikke reforme tõi kaasa enamlaste võim Eestis?
19. Kes olid:J.Poska,J.Anvelt, V.Kingissepp 1917?
20. Mida otsustas 15.11.1917 Maanõukogu ja miks see enamlastele ei meeldinud?
21. Kuidas formeeriti Päästekomitee?
22. Miks sündis iseseisev Eesti 24.02.1918?
23. Miks jäi Balti hertsogiriik tegelikult loomata?
24. Miks andsid Saksa okupatsioonivõimud võimu üle Eesti Ajutise Valitsusele?
25. Mis põhjustas Vabadussõja?
26. Mis toimus 28.11.1918, 02.02.1920, mai-juuni 1919?
27. Mis oli Eesti Töörahva Kommuuni loomise eesmärk?
28. Miks oli Punaarmee Vabadussõja alguses edukas?
29. Mis võimaldas Eesti vägedel 1919.a. jaanuaris minna vastupealetungile?
30. Miks Antant sekkus Vabadussõtta? Tooge näiteid!
31. Miks olid Vene valgekaartlased eestlastele tülikad liitlased ja milline oli nende saatus?
32. Mis põhjustas Landeswehri sõja?
33. Kes oli R. Von der Goltz, J.Laidoner, J.Poska
34.Miks oli Tartu rahu oluline Eestile, miks Venemaale? Milles kokku lepiti?

Märksõnad

kontrolltöö, posla, anvelt, vabadussõda, punaarmee

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
10
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
05.02.2012
Faili laiend
doc
Faili suurus
33.5 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: