ajaloo koolieksam 12.klass

ajaloo koolieksam 12.klass

Lühikokkuvõte

EKSAMITÖÖ SAI 83 PUNKTI!!!!
1. Nimeta Eesti esimesi asulaid? (2. punkti)
2. Muistne vabadusvõitlust: (5 p)
• Miks tungisid Eestisse vaenuväed?
• Kellega võideldi? (nimeta vähemalt 3 vastast)
• Tähtsamad lahingud? (nimeta vähemalt 1 lahing)
3. Jüriöö ülestõus. (3p)
• Millal puhkes Jüriöö ülestõus? (aasta) 23.aprill 1343,
• Jüriöö ülestõusu:
Põhjused- Põhjused – Olid, et Harju-Viru otsustati Taanlaste poolt maha müüa
Tulemused-
4. Nimeta 19. sajandi rahvusliku liikumise tegelasi (3) ning sündmusi (3 isikut) (3p) ?
Tegelased:
Sündmused:
5. Kirjelda Eesti iseseisvumise eelugu: ( 3 p)
Nimeta kaks eeldust?
Nimeta Eesti Päästekomitee liikmed (kolm inimest).
6. Kirjelda Eesti Vabadussõda ( algus, tähtsamad lahingud, vaenupooled, tähtsamad vabadussõja juhid, lõpp).( 3 p)

Vabadussõda

7. Seleta lahti, mida tähendab Molotov- Ribbentropi pakt? Millal see leping sõlmiti, kelle vahel ja millist olulist teavet sisaldasid lisaprotokollid? (3 p)
8. Kirjuta arutlus elust Eestis 1960-1970. märksõnad: „Sula-aeg“, rehabiliteerimine, Noorte salaorganisatsioonid-vastuhakud, põllumajandus, linnastumine, kommunistlik partei, stagnatsioon, migratsioon, defitsiit. (25 punkti)
9. Kuidas sai võimalikuks Eesti Vabariigi omariikluse taastamine 20.08.1991? (2p)
10. Kirjelda elu Eesti Vabariigis aastatel 1991-2009. Mida olulist on juhtunud? Milliste rahvusvaheliste organisatsioonidega on eestlased liitunud ning anna omapoolne hinnang Eesti Vabariigile? Kas Eestil tasub olla iseseisev või mitte?(5p)
Inimene, Ühiskond, Kultuur
11. Nimeta olulisemaid Vana-Kreeka kultuuri saavutusi, mida me teame tänapäeval? (3p)
Poliitika ning poliitiline terminoloogia: Demokraatia, aristokraatia, türannia.
Teater ning kirjandus
12. Kirjelda trükikunsti arengut Euroopas ? Mida tõi kaasa ühiskonnas kiiresti levivad raamatud (2 p)
13. Millal avastati Ameerika? Kelle poolt ning millise maadeavastaja järgi sai ta endale nime (2 p)
14. Nimeta Saksa reformatsiooni põhjuseid ja tagajärgi Euroopas ( 5 p)
Põhjused:
Tulemused:
15.Millised eeldused sõja puhkemiseks kujunesid välja 20. sajandi algul?
(3 p)
16. Miks olid 20. sajandi alguses Venemaal populaarsed sotsiaaldemokraatlikud ideed? (3 p)
17. Loetlege muutusi, mis Esimene Maailmasõda tõi kaasa majanduses, ühiskondlikus ja inimeste igapäeva elus. (3 p)
18. Miks ei suudetud luua kollektiivset julgeolekusüsteemi Hitleri
19. Millistel tingimustel oleks Hitleril olnud võimalik võita sõda Nõukogude Venemaa vastu. (2p)
20. Kas USA` l oli õigus kasutada Jaapani vastu tuumarelva? Põhjenda (2 p)
21. Millal ja millega lõppes Teine maailmasõda Euroopas.? (2 p)

Materjali pikkus 9 lk.

Märksõnad

ajalugu, koolieksam, 12.klass, muistne vabadusvõitlus, jüriöö ülestõus, 19.sajandi rahvuslik liikumine, eesti iseseisvumise eellugu, vabadussõda, molotov- ribbentropi pakt, eesti vabariigi omariikluse taastamine 20.08.1991, blokkide kujunemine euroopas

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
5
Kommentaare
0
Õppeaine
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
03.08.2010
Faili laiend
pdf
Faili suurus
66 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: