Euroopa ideede ajalugu

Euroopa ideede ajalugu

Lühikokkuvõte

Eksamikonspekt kursusest "Euroopa ideede ajalugu"

Euroopa ideede ajalugu. Kordamisküsimuste vastused.
METODOLOOGILISED KÜSIMUSED
1. Ideedeajaloo uurimise metodoloogilised põhisuunad.
2. Tekstuaalse meetodi pooldajate põhiargumendid.
3. Kontekstuaalse ehk Cambridge'i koolkonna metodoloogilised alused.
SÕPRUS
1. Aristotelese sõpruse olemus ning tüübid.
Sõprus eeldab:
Sõpruse tüübid:
1) vastavalt põhjusele, miks vastastikku head soovitakse:
2) vastavalt suhte osapoolte seisundile:
2. Cicero isiklikust ja poliitilisest sõprusest.
3. Montaigne sõprusest, era- ja avalikust sfäärist.
4. Hobbes ja Mandeville sõprusest, ühiskonnast ning riigist.
5. 18. sajandi alguse valgustajad (Shaftesbury, Hutcheson, Leibniz) sõprusest ja harmoonilisest ühiselust.
6. Šoti valgustus (Hume, Ferguson, Smith) inimsuhetest kolmes eri sfääris (eraelus, ühiskonnas, poliitikas).
ARMASTUS
1. Platon armastuse olemusest ning eri vormidest (Sokratese kõne Pidusöögis):
2. Apostel Paulus Jumala armust. Pauluse armastusekäsituse ühiskondlik-poliitilised tagajärjed.
3. Augustinus kahte sorti inimlikust armastusest ning kahest riigist (linnast).
4. Pierre Nicole (jansenistlik mõtleja) ’valgustatud enesearmastusest’ kui ühiskonna ja majanduse alusest.
5. 18. sajandi alguse valgustajad (Shaftesbury, Hutcheson, Leibniz) loomupärasest sotsiaalsusest ja
6. Herder ja romantikud (Novalis ja Schlegel) armastusest.
AU
1. Aristoteles aust ja eneseväärikusest.
2. Cicero vabariiklase aust.
3. Kristlus ja au, Aquino Thomas pühakute aust.
4. Feodaalne au.
5. Rüütliau (chivarly) koodeks kõrgkeskajal.
6. Mandeville uhkusest ja au eri vormidest.
7. Montesquieu aust monarhiates.
8. 18. sajandi meritokraatlik aumõiste.
9. Romantilise au paradoksid.
ÕNN
1. Platon ja Aristoteles õnne olemusest.
2. Aristoteles, Platon ja stoikud õnne ja väliste hüvede suhtest.
3. Aristoteles õnneliku elu vormidest ning õnne ja poliitika vahekorrast.
4. Epikuurlased õnnest.
5. Augustinus õnnest ja poliitikast.
6. Aquino Thomas õnnest ja poliitikast.
7. Thomas Hobbes'i subjektiivne õnnekäsitus.
8. Shaftesbury subjektiivsest õnnest.
9. Rousseau moodsa inimese hingehaigusest.
VABADUS, VÕRDSUS, VENDLUS
1. Uus-Rooma vabariikliku vabadusekäsituse Rooma algupära.
2. Machiavelli uus-Rooma vabariiklik vabadusekäsitus.
3. Uus-Rooma vabariikliku vabadusekäsituse rakendused poliitikas.
4. Thomas Hobbesi liberaalne vabadusekäsitus ja selle rakendused poliitikas.
5. John Locke’i liberaalne vabadusekäsitus ja selle rakendused poliitikas.
6. Montesquieu vabariigist.
7. Rousseau vabadusest, võrdsusest ja kodanikuvoorusest (vendlus).
8. Vabadus Prantsuse Revolutsiooni ajal. Robespierre’i "vooruse vabariik".
RIIK
1. Keskaegse ja uusaegse riikluse põhierinevused.
2. Partikularistliku mõtlemise areng (Aristotelesest Machiavellini).
3. Suveräänsuse põhidefinitsioon ja kaks dimensiooni.
4. Jean Bodin'i suveräänsusteooria ja selle rakendamise probleeme.
5. Thomas Hobbesi käsitlus r

Märksõnad

ideed ajalugu, vana testament, uus testament, aristoteles, rooma impeerium, platon

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
1
Kommentaare
0
Õppeaine
Kooliaste
Ülikool
Kooli nimi
Tartu Ülikool
Üles laetud
06.05.2012
Faili laiend
pdf
Faili suurus
83 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: