arvuti tunni töö

arvuti tunni töö

Lühikokkuvõte

Uudsus ja aktuaalsus. Teadustöö tähtsamaiks peetav kriteerium tähendab, et iga töö peab sisaldama midagi uut ja esmakordset, mida varasemates töödes pole esitatud.

Uurimistöö sisaldas väga palju uut Rapla Ühisgümnaasiumi kiusamise kohta, kuid väga palju on välja toodud ka teiste autorite arvamusi.

Objektiivsus. Autor peab käsitletavasse teemasse suhtuma võimalikult erapooletult, tegema järeldusi vastavalt kogutud andmestikule ja mitte laskma end mõjutada üldlevinud arusaamadest, kui need pole kooskõlas saadud tulemustega.

Autor on olnud väga objektiivne, kuid ta ei ole kordagi avaldanud iseenda arvamust, vaid on rohkem toetunud enda poolt koostatud küsimustikule ning ka diagrammidele.

Tõestatavus. Kõik esitatud väited peavad olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. Subjektiivseid arvamusi ei saa esitada teaduslike väidetena.

Minu meelest kõik väited toetuvad faktidele, sellepärast, et välja on toodud erinevaid diagramme ning tabeleid.

Kontrollitavus. Arvutus- ja arutluskäigud tuleb esitada kujul, mis võimaldab töö lugejal saadud tulemusi kontrollida. Teiste autorite esitatud seisukohad peavad olema viidatud nii täpselt, et neid võiks vajaduse korral leida algallikatest.

Teiste autorite seisukohti on uurimistöös üsna palju,ning neid on võimalik kontrollida...

Märksõnad

uudsus ja aktuaalsus, objektiivsus, tõestatavus, kontrollitavus, täpsus, selgus, kriitilisus, selektiivsus

Lae alla
Väärtus
50
Allalaadimisi
0
Kommentaare
0
Õppeaine
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
01.11.2012
Faili laiend
docx
Faili suurus
8.9 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: