Rakendusbioloogia

Rakendusbioloogia

Lühikokkuvõte

Küsimuste põhjal vastamine.Küsimustik annab kogu rakendusbioloogia osast ülevaate.

1. Selgita, mis erinevus on biotehnoloogial ja rakendusbioloogial.
2. Missugused olid Sinu arvates esimesed bioloogilised rakendused inimkonna ajaloos ja miks just need?
3. Koosta tabel või skeem bakterite ja seente biotehnoloogilisest kasutamisest erinevates valdkondades (toiduainetetööstus, meditsiin, põllumajandus jne) koos konkreetsete näidetega.Markeeri need, millega Sina oma elus kokku oled puutunud.
4. Nimeta L.Pasteur´i ja A.Flemingu tähtsamad avastused (+ aastaarv). Missugust A.Flemingu hoiatust on arstipraktikas sageli eiratud ja mis on selle tulemuseks?
5. Mida tähendab kloonimine? Kuidas saadakse kloone looduses ja kuidas biotehnoloogias?
6. Selgita lühidalt meristeempaljunduse põhimõte ja eesmärgid, milleks seda tehakse.
7. Selgita mõisted:antigeen, antikeha, antiseerum, hübridoom
8. Too näiteid, kus kasutatakse hübridoomitehnoloogia abil toodetud monokloonseid antikehi.
9. Viljastamiseks in vitro kasutatakse kaht meetodit (vt.õp.lk.26-27 j.1.14). Millist neist eelistaksid Sina, kui vaja peaks olema ja miks?
10. Mis põhjustel tehakse kehavälist viljastamist ja embrüosiirdamist inimesel?
11. Selgita lühidalt tuumkloonimise nn Dolly-meetodi põhimõtet. Koosta kronoloogiline tabel seni kloonitud liikidest.
12. Võrdle reproduktiivset ja terapeutilist kloonimist. Too välja peamised erinevused ja sarnasused.
13. Põhjenda (vähemalt 3 poolt- või vastuväidet!) oma arvamust kloonimise kohta.
14. Milles seisneb tüvirakude iseärasus ja kuidas saab seda kasutada (näited)?
15. Millised on GMO-de kaks tüüpi? Võrdle neid.
16. Selgita, mida kujutab endast geenitehnoloogia ja missuguseid võimalusi see pakub?
17. Mis on geenivektor ja kuidas seda tehakse?
18. Too näiteid (2) transgeensetest imetajatest ja nende loomise eesmärkidest.
19. Kas Sinu arvates on transgeensete loomade loomine õigustatud?Põhjenda!
20. Millistel eesmärkidel luuakse transgeenseid taimi? Millistes riikides ja milliseid GM-taimesorte praegu maailmas põhiliselt kasvatatakse?
21. Kas Sinu arvates on GM-taimede kasvatamisel rohkem kasu- või ohutegureid? Esita argumente oma arvamuse toetuseks.
22. Milles seisneb geeniteraapia? Miks ei ole geenravi seni kuigi laialt levinud?
23. Millist molekulaarset mehhanismi kasutatakse molekulaargeneetilises diagnostikas?
24. Kuidas suhtud Sina geneetiliste defektide varajasse diagnoosimisse (loote- või väikelapse eas) ja inimesele teatamisse? Põhjenda oma seisukohta.
25. Mida tähendab mõiste „DNA-sõrmejäljed” ja mis eelis on neil võrreldes tavaliste sõrmejälgedega?

Märksõnad

rakendusbioloogia, kloonimine, biotehnoloogia, gmo

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
1
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
23.01.2012
Faili laiend
pdf
Faili suurus
36.8 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: