12. klassi bioloogia õpiku küsimuste vastused + mõisted. Õ. lk. 12-67

12. klassi bioloogia õpiku küsimuste vastused + mõisted. Õ. lk. 12-67

Lühikokkuvõte

1 Ökoloogilised tegurid
1. Selgitage ökoloogilise teguri mõistet.
2. Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks?
3. Millised ökoloogilised tegurid on biootilised?
4. Milliste biootiliste tegurite toimet inimesele on kõige raskem vältida?
5. Kirjeldage nähtava valguse mõju taimedele.
6. Selgitage temperatuuri osa loomade elus.
7. Tooge näiteid abiootiliste ökoloogiliste tegurite toimest eri taimeliikidele.
8. Kirjeldage ökoloogilise teguri toime graafikut.

1.2 Organismidevahelised suhted
1. Mille poolest erinevad antropogeensed tegurid teistest biootilistest teguritest?
2. Selgitage sümbioosi mõistet ning tooge näiteid.
3. Mille poolest erineb kommensalism sümbioosist?
4. Milliseid organisme nimetatakse kommensaalideks?
5. Millist kahju tekitavad parasiidid?
6. Koostage kolmelüliline kiskahel kodumaistest liikidest.
7. Võrrelge kisklust ja herbivooriat.
8. Tooge näiteid looduses esinevatest konkurentsivormidest, mis inimese puhul on minetanud oma tähtsuse.

1.3 Ökosüsteemid
1. Millist isendite rühma nimetatakse populatsiooniks?
2. Selgitage populatsiooni arvukuse ja tiheduse mõistet.
3. Iseloomustage ökosüsteemi struktuuri.
4. Kuidas on ökotroop seotud biotsönoosiga?
5. Koostage konkreetsetest liikidest toiduahel, mis koosneb tootjast ja kolmest tarbijast.
6. Milles seisneb ökosüsteemi iseregulatsioon?
7. Kuidas kujuneb ökoloogiline tasakaal?
8. Kuna hundid murravad tihti ka koduloomi, siis püüavad inimesed nende arvukust jahipidamisega piirata. Põhjendage, miks on hundid looduses siiski...
1.4 Ökosüsteemides toimuvad muutused
1. Millist populatsiooni nimetatakse stabiilseks?
2. Mille poolest erineb kasvav populatsioon kahanevast?
3. Millistel juhtudel võib üks ökosüsteem asenduda teisega?
4. Miks ei suuda organismid kogu toidus olevat energiat täielikult ära kasutada?
5. Selgitage ökoloogilise püramiidi reeglit.
6. Kui suur saab olla teise astme tarbija biomassi juurdekasv, mis tugineb tootja ühetonnisele biomassi juurdekasvule?
JNE...

Märksõnad

ökoloogilised tegurid, organismidevahelised suhted, ökosüsteemid, ökosüsteemides toimuvad muutused, biootilised tegurid, abiootilised tegurid

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
3
Kommentaare
0
Õppeaine
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
06.03.2013
Faili laiend
doc
Faili suurus
154 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: