Füüsika

Pealkiri
10.klassi füüsika valemid ja mõisted 2 0
8. kl Päikesesüsteemi kontrolltöö 0 0
8.klassi joonised 0 0
9.klassi joonised 0 0
Aatom 0 0
Aatom 7 0
Aatom (9.klass) 1 0
Aatomi ehitus 0 0
Aatomi planetaarmudel 7 1
Aatomituum - Referaat 2 0
Aine ehitus 6 0
Aine ehituse alused, faasisiirded 2 0
Ainete soojuslikud omadused 0 0
Alalisvool 1 0
Alalisvool 1 0
Alalisvool 3 0
Alalisvool 0 0
Alalisvool - (kordamine kontrolltööks) 0 0
alalisvool,elektromotoorjõud 1 1
Asteroidid 0 0
Bohri postulaadid 1 0
coulomb´i seadus + muu 7 0
Dünaamika 10 1
Elekter 5 0
Elektri ja magnetismi valemid 16 1
Elektri- ja magnetväli 0 0
Elektri- ja magnetvälja võrdlus 8 0
Elektrienergia säästmine kodus 0 0
Elektrilaeng 0 0
ELEKTRIMATERJALID - Referaat 19 2
Elektriõpetus - Füüsika arvestustöö 0 0
elektritrell 0 0
Elektriväli, pinge, potensiaal 11 1
Elektrivool 4 0
elektrivool inimeses 1 0
Elektrivoolu valemid 2 0
Elektrolüüt kondensaatorid 0 0
Elektromagnetism - konspekt 2 0
Elektroonika alused (loogikalülitused ja trigerid + skeemid) 0 0
elektrosoop 0 0
Elektrostaatika 5 0
Elektrostaatika 0 0
Elektrostorofob Küsimused ja vastused 0 0
Elektrotehnika 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiiv-ja induktiivtakistusega vooluring 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiiv-ja induktiivtakistusega vooluring 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiiv-ja mahtuvustakistusega vooluring 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiivtakistusega vooluring 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Elektrimahtuvus 0 0
Elektrotehnika - Elektromagnetism 3 0
ELEKTROTEHNIKA - Energiaallikad 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Induktiivsuse ja mahtuvuse jadaühendus 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Induktiivtakistusega vooluring 2 0
ELEKTROTEHNIKA - Jada-, rööp-ja segaühendus 10 0
ELEKTROTEHNIKA - Kesk-ja efektiivväärtus 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Kontuurvoolu meetod 4 0
ELEKTROTEHNIKA - Laeng, Coulombi seadus 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Liitahelad 3 0
ELEKTROTEHNIKA - Mahtuvustakistusega vooluring 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Mõõtmisest 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Ohmi seadus 4 0
ELEKTROTEHNIKA - Siinuselise elektromotoorjõu saamine 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Sõlmepinge meetod 2 0
ELEKTROTEHNIKA - Takistus 2 0
ELEKTROTEHNIKA - Vektordiagramm 4 0
Elementaarosakesete füüsika 4 0
Energia 8.klass 0 0
Ernest Rutherford 4 0
Fotoefekt, füüsika konspekt 0 0
Fotomeetria (12. klass) 2 0
Füsika valemid 1 0
Füüsika 0 0
Füüsika 0 0
Füüsika - elekter I 0 0
Füüsika - mehaanika 0 0
Füüsika 10. klassi kokkuvõte 11 0
füüsika 8kl 0 0
Füüsika abivalemid 0 0
Füüsika ekami pileti küsimused 0 0
Füüsika eksamiks kokkuvõte, kiire ja kokkuvõtlik 22 0
Füüsika elektri osa 0 0
Füüsika kokkuvõte 10. kl 0 0
Füüsika konspekt 3 0
Füüsika kontrolltöö kordamine/spikker. 1 0
Füüsika kontrolltöö kosmoloogia 1 peatükk 0 0
Füüsika kontrolltöö vastused 2 0
Füüsika kontrolltööks kordamine (10. klass) 0 0
Füüsika kordamine 6 0
Füüsika kordamine (10. klass) 3 0
Füüsika KT 1 0
Füüsika kursuse algus 0 0
Füüsika Küsimused ja vastused 0 0
Füüsika Küsimused ja vastused 1 0
Füüsika Laboratoorsed tööd 0 0
füüsika mehaanika ja mehaanilise liikumise vastused 0 0
Füüsika mõisted 0 0
Füüsika mõisted - (valguslaine, peegeldumisseadus, värvipimedus) 0 0
Füüsika mõisted, 3 0
Füüsika relatiivsus KT kordamisküsimused 12. klass 4 0
Füüsika tabelid 0 0
Füüsika valemid 0 0
Füüsika valemid 30 3
Füüsika valemid 6 0
Füüsika valemid 8.klass 0 0
Füüsika valemid 9.klass 2 0
Füüsika Vooluallikad 0 0
Füüsika- dünaamika 0 0
Füüsika-Si- süsteei põhiühikud. 0 0
Füüsikalised suurused 0 0
Galaktika ja universum 0 0
Galileo Galilei - powerpointi esitlus 1 0
gümnaasiumi Füüsika valemid 3 0
Hiidplaneedid 0 0
Hõõrdetegur 0 0
Isaac Newton 19 0
Isolatsioonimaterjalid - Küsimused ja vastused 2 0
Jada- ja rööpühendus 5 1
jadaühendus ja rööpühendus 0 0
Jootematerjalid 2 0
Jootmismaterjalid (konspekt) 0 0
Jõud ja impulss 1 0
Keemine, Füüsika 0 0
Kehad vedelikes, gaasides, üleslükkejõud ja kehade ujumine 2 0
Kehade soojenemine ja jahtumine 1 0
Kiirus ja kiirendus 0 0
KONDENSAATORID - Power point esitlus 4 0
Konteinerveod, staatilise kandejõu kasutamise koefitsient, dünaamiline kandejõu kasutamise koefitsient, veoauto tootlikkus- valemid ja mõisted 1 0
Kooli kõrguse määramine ja selle määramatus 0 0
Kordamine El.voolu töö ja võimsus küs ja vastused 0 0
Kosmoloogia 2 0
Kosmoloogia kontrolltöö 0 0
KT spikker 1 0
KT!Liikumine ja selle põhjused(vastusteta) 0 0
kui puuduks hõõrdejõud - referaat 10 0
Kümnendeesliited 1 0
küsimused vastustega 0 0
Kuu- ja päikesevarjutused 0 0
Kuuvarjutus 0 0
Kvantmehaanika 0 0
Kvantoptika 7 0
Kvantoptika (koos valemitega) 0 0
Läätsed 0 0
Läätsed. Kujutised 0 0
Laboratoorne töö nr 3 4 0
Laineoptika 8 0
LAINEOPTIKA 0 0
Laineoptika konspekt 1 0
laineoptika küsimused-vastused 1 0
Laserite kasutamisest mingis kindlas kohas või valdkonnas 0 0
LEKTROTEHNIKA - Elektriväli, elektrivälja potentsiaal 1 0
Liikumine 0 0
Liikumine 2 0 0
Liikumine ja vastastikmõju. Kordamisküsimused+vastused 0 0
Madalatemperatuurilised Joodised. 1 0
Magnetanomaaliad looduses 0 0
Magnetism 0 0
Magnetism 12 0
Magnetism - 9. klassi füüsika 0 0
Magnetism 11. klass 8 0
Magnetism ja elektromagnetiline induktsioon 2 0
Magnetmaterjalid 0 0
Magnetväli ja püsimagnet 0 0
Magnetväli-valemid,mõisted 0 0
Magnetvälja energia 0 0
Magnetvälja energia 0 0
Mateeriosakesed 0 0
Max Planck referaat 0 0
Meetermõõdustik, mõõtmine, tihedus 0 0
Mehaanika ja mehaaniline liikumine 0 0
Mehaanika, soojusõpetus, elektromagnetism, optika, aine struktuur, kosmoloogia 0 0
Mehhaanika 0 0
Michael Faraday - referaat 2 0
Miks me näeme kehi? 0 0
Miks on lumi valge? - Powerpoint esitlus 1 0
Molekulaarfüüsika 1 0
Muut konded - Power point esitlus 0 0
Nähtav valgus (tehislikud allikad, tagajärjed looduses, praktiline kasutamine ja näide) esitlus 0 0
Nähtava valguse looduslikud kiirgajad/allikad (esitlus) 0 0
NASA PP 0 0
Newtoni ja Einsteini maailmapilt 0 0
Newtoni seadused 0 0
Newtoni seadused 0 0
Newtoni seadused (konspekt) 1 0
Niels Henrik David Bohr 0 0
Ohmi seadus 0 0
Optika 9 0
Optika ja valgus 0 0
Päike 0 0
Päike-referaat 1 0
päikesesüsteemi 0 0
Päikesesüteemi tekkehüpoteesid 0 0
Patarei 0 0
Pedomeeter 0 0
Perioodilised liikumised 0 0
Perioodilisustabel ja erinevad kiirgused 0 0
Planeedi kaaslased ja rõngad 0 0
Planeedid, powerpoint 0 0
Põhikooli füüsika valemid 11 0
Powerpoint - nanotehnoloogia toidus 2 0
PowerPoint esitlus - "Miks läheb soojus külmemalt kehalt soojemale?" 0 0
Powerpoint esitlus - Kondensaator ja induktiivpool 1 0
Powerpoint esitlus - Kuu 0 0
Powerpoint esitlus Päikese aktiivsusest 2 0
Printsiibid 0 0
Probleemülesanded 1 0
Püsimagnet 0 0
Raadio ja Raadiolained 3 0
Referaat - Kondensaator ja induktiivpool 1 0
Referaat LED-lampidest 0 0
Referaat Päikesepatareid 2 0
Silm 0 0
silma ehitus, kuidas näeme 1 0
SIR ISAAC NEWTON 0 0
Soojusnähtused saunas - essee 0 0
Soojusõpetus 5 0
Soojusõpetus konspekt 0 0
Suur pauk 0 0
Tähtsam 9.klassi füüsikast 1 0
Tähtsamad asjad 8.klassi füüsikast 0 0
Termodünaamika 5 0
Termotakistid 0 0
Töö ja enegia töö 0 0
Töö ja energia 0 0
Transformaator, Hertz, helisagedus 0 0
Transistor 0 0
Tuumaenergia 0 0
Tuumaenergia - (essee) 0 0
Tuumaenergia plussid ja miinused 1 0
tuumafüüsik roll 0 0
Tuumafüüsika 6 1
Tuumafüüsika kordamisküsimused. 1 0
Tuumafüüsika mõisted 1 0
Tuumareaktisoon, uraanituuma lõhustumine 0 0
ÜHTLANE LIIKUMINE 0 0
UJUMINE 0 0
Universum 0 0
Vahelduv- ja alalisvool 0 0
Valemid 0 0
Valgusallikad ja nende liigitamine 0 0
Valguse murdumine 0 0
Valguse peegeldumine levimine jne.. 1 0
Valgusemurdumine 0 0
Varistorid - Power point esitlus 1 0
Varjutused 2 0
Värvusõpetus 0 0
Vedelikud 0 0
Võnkumine 1 0
Võnkumine (10. klassile) 0 0
Võnkumised ja lained 0 0
Vooluring 2 0
Wilhelm Conrad Röntgen referaat (elukäik ja saavutused) 1 0
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: