Füüsika kordamine

Füüsika kordamine

Lühikokkuvõte

10.klassi füüsika üleminekueksamiks tehtud konspekt.

11 lehekülge pikk materjal.

Mõõtmine. Mõõtühikud. SI-süsteemi põhiühikud.
Ühtlane ja ühtlaselt muutuv sirgjooneline liikumine. Läbitud teepikkuse, hetkkiiruse ja kiirenduse arvutamine ning graafiline kujutamine ajaliste sõltuvustena.
Jõud ja mass. Newtoni I, II ja III seadus.
Gravitatsioon. Gravitatsiooniseadus. Gravitatsioonikonstant.
Elastsus. Deformatsioon, selle liigid. Elastsusjõud. Hooke´i seadus.
Hõõrdumine, selle liigid. Liugehõõrdejõud ja –tegur.
Liikumishulk. Liikumishulga jäävuse seadus kehade süsteemi jaoks. Reaktiivliikumine.
Mehaaniline töö.
Kineetiline energia, selle seos jõu tööga.
Potentsiaalne energia, selle seos raskusjõu tööga.
Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus.
Ühtlane ringjooneline liikumine. Nurkkiirus, periood ja sagedus. Kesktõmbejõud ja –kiirendus.
Võnkliikumine. Harmooniline võnkumine. Harmoonilise võnkumise võrrand. Harmoonilise võnkumise ja ühtlase ringjoonelise liikumise seos.
Matemaatiline pendel. Vedrupendel.
Laineline liikumine. Rist- ja pikilained. Lainepikkus. Lainete levimiskiirus.
Molekulaarkineetilise teooria põhiseisukohad. Ideaalne gaas.
Molekulaarkineetilise teooria põhivõrrand. Molekulide keskmine kineetiline energia ja ruutkeskmine kiirus.
Temperatuur kui molekulide keskmise kineetilise energia mõõt. Absoluutne temperatuur.
Gaasi olekuparameetrid. Ideaalse gaasi olekuvõrrand (Mendelejevi-Clapeyroni võrrand).
Gaasiga toimuvad protsessid. Isoprotsessid. Gaaside seadused isoprotsesside jaoks.
Soojushulk. Gaasi paisumistöö. Siseenergia. Ideaalse gaasi siseenergia.
Termodünaamika I seadus, selle rakendamine isoprotsesside jaoks. Adiabaatiline protsess.
Pööratavad ja pöördumatud protsessid. Termodünaamika II seadus.
Entroopia.
Soojusmasinad. Ideaalne soojusmasin. Carnot´ ringprotsess (tsükkel).
Soojusmasinate kasutegur. Ideaalse soojusmasina kasutegur.

Märksõnad

füüsika, üleminekueksa, mõõtmine, hõõrdejõud.

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
6
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
12.01.2012
Faili laiend
docx
Faili suurus
42.1 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: