Eesti majandus

Eesti majandus

Lühikokkuvõte

1. Millega tegeleb majandusgeograafia?
2. Kuidas kujuneb geograafiline tööjaotus?
3. Tutvusta Eesti majandust mõjutavaid looduslikke ja inimtegureid.
4. Mis mõjutab Eesti majandusgeograafilist asendit? Kuidas on see aja jooksul muutunud?
5. Iseloomusta Eesti hankiva majanduse harusid.
6. Nimeta eri veoseliikide eeliseid ja puudusi.
7. Kuidas mõjutas liitumine EL Eesti välismajandussidemeid?
8. Kirjuta majandussektorid.
9. Kuidas mõjutavad Eesti majanduse arengut
a) riigi asukoht Euroopa Liidu idapiiril?
b) põlevkivi?
c) rahvastiku haridustase?
10. Kuidas takistavad Eesti majanduse arengut
a) riigi asukoht Euroopa Liidu idapiiril?
b) maavarade nappus?
c) kliima?
11. Mis on SKT?
12. Millega tegeleb energeetika?
14. Milliste energialiikide kasutuselevõtt Eestis aitaks vähendada globaalset kliima soojenemist?
15. Mis takistab alternatiivenergia kasutamise kiiret suurendamist?
16. Milleks jaguneb toiduainetööstus?
17. Mida paeks tegema Eestis põllumajanduse tootlikkuse tõstmiseks?
18. Selgita, kuidas järgnevad tegurid mõjutavad Eesti masinatööstust.
Asend Läänemere kaldal, Metallimaagi puudumine, Tööjõud, Euroopa turu lähedus
19. Mis soodustavad kõrgtehnoloogia arengut Eestis?
20. Skeem veonduse harude kohta Eestis.
21. Millised Eesti maavarad sobivad kasutamiseks tervishoiuasutustes?
22. Iseloomusta Eesti puhkemajandust.
23. Nimeta tootmisharud, mille toodangust läheb üle 60% välisturule.
24. Millised on peamised erinevused nõukogudeaegse ja praeguse Eesti väliskaubanduse geograafias?
25. Mis iseloomustab Eesti kaubavahetust?

Märksõnad

majandusgeograafia, geograafiline tööjaotus, loodusgeograafiline asend, majandusgeograafiline asend, loodusvarad, hankiv majandus, raudteetransport, maanteetransport, meretransport, Õhutransport, teenindav majandus, töötlev majandus, skt, alternatiivenergia, eksport, import

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
8
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Gümnaasium
Üles laetud
15.10.2010
Faili laiend
pdf
Faili suurus
55 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: