Maailma rahvastik

Maailma rahvastik

Lühikokkuvõte

LOOMULIK IIVE - sündimuse ja suremuse vahe, rahvaarvu aastane juurdekasv
STRUKTUURNE TÖÖPUUDUS - töökohti on, kuid töötute haridus ei võimalda neid täita.
DEINDUSTRIALISEERIMINE - peamine hõiveala - teenindus ja teabetöötlus
VARJATUD TÖÖPUUDUS - töökoht on olemas, kuid ei taga pidevat tööd ega korralikku sissetulekut
TRADITSIOONILINE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE: kõrge suremus; kõrge sündimus; väga madal iive; aeglane rahvaarvu kasv, seisak või kahanemine.
DEMOGRAAFILINE PLAHVATUS: suremus langeb; sündimus kõrge; rahvastiku üha kiirenev kasv.
RAHVASTIKU VANANEMINE: sündimuse langus; pikeneb oluliselt keskmine eluiga; vanurite osatähtsus 20 - 25%; suremus tõuseb.
DEMOGRAAFILINE KRIIS: Rahvaarvu kahanemine lõpeb; rahvaarv ei muutu või kasvab ülimalt aeglaselt.
KAASAEGNE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE EHK NULLKASV: Madal suremus ja sündimus - nullilähedane iive. Vanuskoosseis tasakaalus. Rahvastiku nullkasv pikaajaline.
SUREMUS - aasta jooksul surnud inimeste arvu suhe rahvaarvu aasta algul. Väljendatakse promillides (tuhande inimese kohta).
SÜNDIMUS - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvuga aasta algul. Väljendatakse promillides (tuhande inimese kohta).
RAHVASTIKUPROTSESSID - industrialiseerimise poolt esile kutsutud seaduspärased muutused rahvastikus: demograafiline üleminek, muutused hariduses, tööalases ettevalmistuses ja tööhõives, linnastumine ja ränded.
MARGINAALNE RAHVASTIK - hiljuti maalt linna asunud inimesed, kes ei leia linnas püsivat seaduslikku elatusallikat ega korralikku eluaset, alarakendatud linlaste mass.

Märksõnad

rahvastik, demograafiline üleminek, linnastumine, muutused hariduses, ränded,

Lae alla
Väärtus
50
Allalaadimisi
1
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Kutsekool
Kooli nimi
Vana-antsla Kutsekeskkool
Üles laetud
11.10.2011
Faili laiend
pdf
Faili suurus
41.5 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: