Geograafia KT materjal

Geograafia KT materjal

Lühikokkuvõte

Poliitilised põhjused integratsiooniks
Majandusliku koostöö vormid
Vabakaubanduspiirkond
Konkurents ja mastaabiefekt
Välisinvesteeringud
Välisinvesteeringute positiivsed mõjud
Välisinvesteeringute negatiivsed mõjud
PÕLLUMAJANDUS - ehk AGRAARÜHISKOND
TÖÖSTUS - ehk INDUSTRIAALÜHISKOND 15.-20. saj.
Klassiühiskond
INFOÜHISKOND (postindustriaalne )
Eeldused infoühiskonna kiireks arenemiseks
Infoühiskonda iseloomustab:
Tööstusettevõtte paigutuse mõjutavad tegurid:
POSITIIVSED KÜLJED
NEGATIIVSED KÜLJED
MÕJU VÄHEMARENENUD RIIKIDELE
MILLISTE NÄITAJATEGA MÕÕTA ÜLEILMASTUMIST?
PÕLLUMAJANDUS JA TOIDUAINETÖÖSTUS
Majanduslikud tegurid:
57. Põllumajandusliku tootmise vormid: segatalu, hiigelfarm, ekstensiivne teraviljatalu, rantšo, istandus ja nende levik;
58. Oluliste kultuurtaimede peamised kasvatuspiirkonnad ja eksportijad
Miks on maailmas terav toidupuudus? Aafrikas L.- Am. Andides, Lõuna-Aasias
61. Ekstensiivse ja intensiivse põllumajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid;
62. Maailma tähtsamad kalapüügipiirkonnad ja põhjenda nende kalarikkust;
Kalavarude vähenemise põhjused:
Keskkonnaprobleemid. Moodne püügitehnoloogia rikub mere ökosüsteeme.
METSAMAJANDUS
66. Maailma metsarikkamad piirkonnad / riigid; Iseloomusta üldjoontes peamisi metsatüüpe (parasvöötme okas- ja lehtmetsad, kuiva lähistroopika metsad, niiske lähistroopika metsad, ekvatoriaalsed vihmametsad);
Metsade tähtsus:
67. Metsade majandamise põhimõtted ning iseloomusta arenenud ja arengumaade metsamajandust;
Metsade hävimise põhjused:
ENERGIAMAJANDUS
70. Erinevad energiaressursid, nende kasutamise eelised ja puudused ja keskkonnaprobleemid;
TÖÖSTUS
75. Peamiste metallimaakide (rauamaak ja boksiit) tähtsamad kaevandamis- ja töötlemispiirkonnad / riigid;
76. Alumiiniumi- ja rauametallurgia ettevõtete paigutust mõjutavad tegurid;
Metallide saamised etapid ja nende paigutus
Muutused metallurgia paigutuses ja arengus:
77. Iseloomusta kaasaegse masinatööstuse tootmiskorraldust, arengutendentse ja paigutusnihkeid;
78. Tekstiili- ja rõivatööstuse paigutust mõjutavaid tegureid;
Kergetööstusefirmad järgivad ühte kolmest põhimõttest:
Teadusparkide paiknemist mõjutavad tegurid:
80. Tea teenuste liigitamist ja teenuste osatähtsuse kasvu põhjusi;
FINANTSTEENUSED e. RAHANDUSTEENUSED:
SIDE- ehk KOMMUNIKATSIOONITEENUS
MEEDIAT ISELOOMUSTAB:
TRANSPORT
81. Erinevate veondusliikide eelised ja puudused ning transpordi mõju teistele majandusharudele;
84. Analüüsi etteantud andmete põhjal riigi ekspordi ja impordi struktuuri;
82. Analüüsi temaatiliste kaartide abil etteantud riigi transpordigeograafilist asendit;
86. Tea puhkemajanduse arengutendentse ja seoseid teiste majandussektoritega;
Tootmisviisid võivad olla :
Tootmisviiside järgi võib eristada ühiskondi:
Agraarajastu
Vanim vorm on korilus:
Majanduslikud näitajad:
Põllumajandus
TAIMEKASVATUS
LOOMAKASVATUS

Materjali pikkus 15 lk.

Märksõnad

põllumajandus, rahvastik, finantsteenused, rahandusteenused, kommunikatsiooniteenus, agraarajastu, põllumajandus, loomakasvatus, taimekasvatus, välisinvesteeringud, infoühiskond, tööstusühiskond, industriaalühiskond

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
1
Kommentaare
0
Õppeaine
Kooliaste
Kutsekool
Üles laetud
04.04.2012
Faili laiend
pdf
Faili suurus
262.9 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: