Informaatika I - excel, Suur kodutöö_2.variant

Informaatika I - excel, Suur kodutöö_2.variant

Lühikokkuvõte

1. Luua uus töövihik ja kopeerida sellesse antud vihiku järgmised töölehed: Variandid, Töötajad ja Lisa, töövihikule määrata nimi Excel_perekonnanimi.xlsx

2. Lisada töölehele Lisa tabel kuu nimetustega ja aastaaegadega. Kasutada seda tabelit otsingufunktsioonide rakendamisel.

3. Töölehtedel Töötajad ja Lisa määrata kõikidele tabeli veergudele nimed (nime võib anda ka tervele tabelile).

4. Lisada tabelisse lehel Töötajad veerud Sugu, Sünnikuupäev ja Vanus ning koostada valemid nende väärtuste leidmiseks isikukoodide abil.

5. Lisada veerud Tähtkuju, Sünnikuu ja Aastaaeg. Sünniaja järgi leida kõikide töötajate päikesemärgid (Sodiaagi tähtkuju, milles asus päike inimese sünnihetkel), sünnikuu nimetus (tekst) ja aastaaeg.
Kasutada otsingufunktsioone leidmaks sobivad väärtused tabelitest töölehel Lisa.

6. Oma ülesande variandi number leida valemi =MOD(XX; 20) abil, kus XX on matriklinumbri kaks viimast numbrit.

7. Lisada uued töölehed järgmiste nimetustega:
Filter_1 , Filter_2
Risttabel+Diagramm,
Otsing_1, Otsing_2, Päring,
Abi

8. Kõik variandiga määratud ülesanded tuleb teha vastavatel töölehtedel, kopeerige sellele töölehele ka ülesande tekst.

9. Sisestuskontrolli (valideerimine) vajalikud andmed (loetelud väärtustest) paigutada töölehele Abi.

10. Vajadusel võib tabelisse lehel Töötajad lisada abiveerge (näiteks sobivate andmete leidmiseks filtritingimuste jaoks).Arendatud filter (tulemused esitada töölehtedel Filter_1 ja Filter_2)
Väljastada töölehele Filter_1 üle 30 aastaste sekretäride isikukoodid.
Väljastada töölehele Filter_2 nende inimeste isikukoodid, kelle palk jagub
3-ga täpselt.

Risttabelid e. liigendtabelid (paigutada töölehele Risttabel+Diagramm)

Koostada risttabel koduloomade liigi ja arvu kohta osakondade ja linnade lõikes.
Risttabeli andmete alusel koostada sobiv diagramm.

Rakendused otsingufunktsioonide abil. Tulemused esitada töölehtedel Otsing_1 ja Otsing_2.
Etteantavate väärtuste lahtritele määrata valideerimine loeteluga.
Leida, kellena töötab kõige madalama palgaga inimene.
Leida, mitmel etteantud perekonnaseisuga inimesel on etteantud hobi.

Töölehel Päring luua tabeliobjekt (Table), mis koosneb 6 veerust.
1. veerus on töötajate isikukoodid (valite ise), mis määratakse valideerimise abil isikukoodide loetelust.
2 - 6 veeru väärtused leitakse otsingufunktsioonide abil isikukoodi järgi:
Eesnimi, Aadress, Palk, Amet, Sünnikuupäev ja Vanus

Märksõnad

informaatika i, excel, suur kodutöö, 2. variant, risttabel

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
12
Kommentaare
0
Õppeaine
Autor
Kooliaste
Ülikool
Kooli nimi
Tallinna Tehnikaülikool
Üles laetud
24.04.2012
Faili laiend
xlsx
Faili suurus
60.4 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: