Keemia

Pealkiri
11.klassi keemia - referaat alkaanidest 1 0
8. kl Keemia Kontrolltöö harjutusülesanded 0 0
8. kl Keemia Lahused ja Pihused 0 0
8.klassi sümbolid 7 0
Äädikas 1 0
Aine ehitus 0 0
Aktiivsüsi 0 0
Alkaan, alkeen, alküün 0 0
Alkaanid 0 0
Alkaanid 8 0
Alkohol ja amiinid 0 0
Alkoholi ja ravimite koosmõju ( Powerpoint) 1 0
Alkoholi mõju tervisele 0 0
Alkoholid 4 0
Alkoholid 5 2
Alkoholid 0 0
alkoholid, eetrid, amiinid 1 0
alküünid 3 0
Alumiinium 0 0
Alumiinium ja raud 1 0
Alused 4 1
Alused 2 0
Amiinide võrrandid 0 0
Amorfsed ja kristalsed ained 1 0
Areenid 3 0
Biokeemia Tähtsamad aspektid 0 0
C- vitamiin - PowerPoint 0 0
Eesti keemiatööstus, kas on surnud või tõuseb tuhast? - essee 0 0
Elavhõbe - powerpoint esitlus 1 0
Elektrofiilne liitumisreaktsioon 1 0
elektrolüüdid, mitteelektrolüüdid 0 0
Elektrolüüs 2 0
Elektrolüüs ja keemilised vooluallikad Esitlus 0 0
Elektronkihid 1 0
Energiajoogid 2 0
esitlus C11H24 0 0
Essee, keemia meie igapäeva elus 0 0
Etanool 0 0
Etanool - referaat 3 0
etanoolid referaat 0 0
Fosfor 0 0
Fosfor - slaidshow 0 0
Fosfor esitlus 0 0
Freoonid - Powerpoint esitlus 0 0
Halogeenid 0 0
Halogeeniühendite kahjulikkus 2 0
Halogeeniühenditega seotud probleemid Eestis 6 0
Hapniku ja Vesiniku füüsikalised omadused 0 0
Happed 3 0
Happesademed 0 0
hõbeda puhastamine hambapasta ja soodaga-katse 1 0
isomeerid 0 0
Kaltsium 0 0
Karbonüülühendid 1 0
Karbonüülühendid 1 0
Katsevahendid+ küsimustele vastused 0 0
keemia 0 0
Keemia - Amiinid 7 0
Keemia - Eetrid 7 0
Keemia - Mittemetallid Referaat (7lk) 1 0
Keemia 11 klass kordamine 0 0
Keemia 9. klassi tähtsamad mõisted. 6 0
Keemia aineklassid 2 0
keemia aineklassid 0 0
Keemia alused 0 0
KEEMIA EKSAMI KÜSIMUSED JA VASTUSED 13 0
Keemia ja elukeskkond 1 0
Keemia katse 0 0
Keemia kontolltöö (vene keeles) 0 0
Keemia kontrolltöö 0 0
Keemia kordamine 0 0
Keemia kordamisküsimused (AINEKLASSID) 0 0
Keemia lühikonspekt mittemetallidest, hapnikust ja vesinikust 0 0
Keemia Moodle test 0 0
Keemia õpiku küsimuste vastused 11 klass 1 osa 18 0
Keemia õpiku küsimuste vastused 11 klass 2 osa 2 0
Keemia põhiteadmised 20 2
Keemia tabel, (happed) 7 0
Keemia tabelid 0 0
Keemia – Halogeenid 2 0
Keemia- Aineklassi teooria 0 0
Keemiline side 1 0
Keemiline side, kordamisküsimused töö edukaks sooritamiseks 0 0
Keemilised reaktsioonid 4 0
Kerge, raske ja üliraske vesi 1 0
Kergitusained 0 0
Kontrolltöö anoraanilisest keemiast. (vastusteta tööleht) 5 0
Kordamisküsimused kontrolltööks- keemias. Teema: lahused 0 0
KT!Aatomi ehituse põhialused. (vastusteta) 4 0
Küllastumata süsivesikud 3 0
Küllastumata süsivesinikud 1 0
Küllastumata süsivesinikud - põhjalik tabel 0 0
Küllastumata ühendid 1 0
Lahus, lahustuvus, lahusti jne.. 2 0
Lahused 0 0
Lahused 3 0
Lahustuvuse tabel 0 0
Lämmastik 0 0
Leelis ja leelismetallid 1 0
Leelis- ja leelismuldmetallid 2 0
Lipiididega seotud toitumisprobleemid - referaat 0 0
Lühike referaat - Polümeerid 0 0
Marie Curie 1 0
Mendelejevi tabel ja metallide pingerida 1 0
metallide füüsikalised omadused 0 0
Metallide ja mittemetallide erinevus 2 0
Metallide keemilised omadused 0 0
Metallide keemilised omadused 0 0
Metanool ja maailm 1 0
Mineraalväetised - powerpoint 2 0
Mittemetallid 0 0
Molaarsus 0 0
Molekulid 0 0
Mool 4 0
moolid 0 0
Mürgid ja vastumürgid, narkootikumid 0 0
Nafta 4 0
Nafta töötlemine ja kasutamine 3 0
Nähtused - keemilised ja füüsikalised nähtused (8.kl) 0 0
Oksiid 1 0
Oksiidid 1 0
Õpitud ainete kokkuvõttev nomenklatuuri ja keemiliste omaduste tabel 0 0
Orgaaniline keema õpik 11 klass küsimused ja vastused 0 0
Orgaaniline keemia 49 1
orgaaniline keemia 2 0
Orgaaniline keemia 0 0
Orgaanilise keemia konspekt - Hapnikku sisaldavad org.ained 0 0
Orgaanilisel sünteesil baseeruvate ülesannete lahendamine 0 0
Päristuumsed rakud (väga põhjalik referaat) 1 0
Pesuvahendid, katse ja kokkuvõte 2 0
Pinnase saastamine 0 0
Põhikooli lõpetaja teab... 0 0
Powerpoint- Mangaan 0 0
Puidu Struktuur 1 0
Radioaktiivsus Eestis - referaat 1 0
Räni ja räniühendid 0 0
Rasvade essee 1 0
Reaksioonide toimumine elusorganismis 0 0
Redoksreaktsioonid 0 0
Referaat - Kaltsium 1 0
Referaat Alkoholid 1 0
Referaat Kaltsium 0 0
Referaat kofeiin ja morfiin 0 0
Referaat Mitmepalgeline osoon 0 0
Referaat Nafta - Must kuld 1 0
Sahharoos- Uurimustöö 1 0
Segude lahutamine koostisosadeks Laboratoorne töö Katse nr 1. Setitamine, nõrutamine, filtrimine ja aurutamine Katse nr 2. Jaotuslehtriga vedelike lahutamine koostisosadeks 0 0
Sidemed, Mr, liht ja liitained 0 0
Sipelghape e.metaanhape - Powerpoint (esitlus) 1 0
Soolad 3 0
Sulamid ja korrosioon 0 0
Sulamine ja tahkumine 1 0
Süsinik süsinikuühendid 3 0
Süsivesikud 0 0
Tähtsamad happed ja neile vastavad soolad 1 0
Tähtsamaid mõisteid keemiast 0 0
Tuntud sulamid 0 0
Tuntuimad keemilised vooluallikad 0 0
Tuntumaid siirdemetalle – raud, vask, tsink 0 0
Uurimus õunadest 0 0
Väävelhape - powerpoint esitlus 0 0
Valgud 1 0
Vase omadused - keemia töö . 0 0
Veekogude reostumine powerpoint 0 0
Vesinik ja vesi 0 0
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: