KEEMIA EKSAMI KÜSIMUSED JA VASTUSED

KEEMIA EKSAMI KÜSIMUSED JA VASTUSED

Lühikokkuvõte

1.Keemiliste elementide perioodilisus seadus, perioodilisus tabel ja selle rakendus keemiliste elementide iseloomustamisel.
2.Metallide asukoht keemiliste elementide perioodilisus tabelis Elementide metalliliste omaduste muutus perioodis (III perioodi näitel).
3.Metalli aatomite elektronsskeemid ja nende omapära võrreldes mittemetallide elektronskeemidega. Näited.
4.Metallide füüsikalised omadused ja nende võrdlus mittemetallide omadustega.
5.Metallide keemilised omadused: metallide reageerimine hapniku, väävli, kloori, lahjendatud hapete, leeliste, soolade vesilahustega ja veega Näited.
6.Metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida ja selle kasutamine keemias Näited.
7.Metallide keemiline ja elektrokeemiline korrosioon Korrosioonikaitse.
8.Metallide levik looduses. Mineraalid ja maagid. Metallurgia
9.Metallide ja sulamite kasutamine. Näited.
10.Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid elektrolüütilise dissotsiatsioonteooria seisukohalt. Näited.
11.Hapete, aluste ja soolade elektrolüütiline dissotsialsioon vesilahustes. Näited
12.Hapete, aluste ja soolade iseloomustus dissotsiatsiooniteooria alusel Näited
13.Ainete valemite koostamine lahustuvustabeli alusel. Näited
14.Elektrolüüdi dissotsiatsiooniaste. Tugevad ja nõrgad elektrolüüdid Näited.
15.Indikaatorid keemias, nende kasutamine. Happelis-aluselised indikaatorid
16.Lahuse pH kui keskkonna happelisuse näitaja. Seos vesiniku ioonide kontsentratsiooni ja pH väärtuse vahel.
17.Lahuse pH määramise võimalused.
18.Soolade hüdrolüüs ja selle hindamine. Näited.
19.Vahetusreaktsioonid ja nende kulgemise tingimused.
20.Vahetusreaktsiooni võrrandite esitusviisid (molekulaarsel, ioonilisel ja ioonilisel taandkujul). Näited.
21.Ainete keemiline analüüs ja selle praktiline vajadus. Näited katioonide ja anioonide määramise kohta.
22.Elemendi aatomi oksüdatsiooniastme arvutamine ühendis. Näited
23.Keemilise reaktsiooni kiiruse mõiste. Näited kiirte ja aeglaste reakteioonide kohta
24.Keemilise reaktsiooni kiiruse väljendusviis.
25.Reaktsiooni kiirust mõjutavad tegurid. Näited.
26.Katalüsaatori mõiste ja kasutamine keemiliste reaktsioonide läbiviimisel. Näited
27.Pöördumatud ja pöörduvad reaktsioonid. Näited.
28.Keemilise tasakalu mõiste ja graafiline kujutlus.
29.Mittemetallide aatomite ehitus ja elektronskeemide koostamine. Näited
30.Mittemetallide füüsikalised ja keemilised omadused.
31.Põhilised mittemetallid, nende omadused ja ühendid.
32.Väävelhappe omadused ja kasutusalad.
33.Mineraalväetised, nende osatähtsus põllumajanduses.
34.Põhilised taimede toite elemendid. Liht-, liit- ja segaväetised.
35.Ainete kvalitatiivne analüüs. Katioonide ja anioonide määramise iseloomulikud reaktsioonid.
36.Süsiniku omadused. Süsinikuaatomi omapära.
37.Orgaaniliste ainete põhilised erinevused võrreldes anorgaaniliste ainetega.
38.Orgaaniliste ainete põlemisreaktsioonid. Reaktsioonivõrrandite näited.
39.Orgaaniliste ainete rahvusvaheline nomenklatuur. Ain

Märksõnad

keemia eksam,

Lae alla
Väärtus
100
Allalaadimisi
13
Kommentaare
0
Õppeaine
Kooliaste
Põhikool
Üles laetud
09.08.2010
Faili laiend
doc
Faili suurus
137 kB
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: