Kasutamistingimused

Viibimisega internetikeskkonnas www.discogenius.com (DiscoGenius) annab külastaja nõusoleku täita kasutamistingimusi. DiscoGenius omab õigust kasutustingimusi vajadusel muuta. DiscoGenius veebikeskkonda tohib kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel, mis ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende võimalust DiscoGenius keskkonda kasutada.

1. KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

• Igal DiscoGenius kasutajal tohib olla vaid üks aktiivne kasutajakonto.
• Registreerumisel kinnitab kasutaja, et esitatud andmed on õiged.
• DiscoGenius jätab endale õiguse uuendada liikmelisustingimusi, privaatsusinfot ja reegleid.


1.1 NÕUSOLEKU ANDMINE KOMMERTSTEADAANNETE SAATMISEKS

Annan DiscoGeniuse veebikeskkonna haldajale nõusoleku saata kasutajale e-posti teel kommertsteadaandeid (sh reklaame ja teateid kampaaniate kohta). Kinnitan, et olles alla 18 aasta vanune, on kasutajal nõusoleku andmiseks olemas seadusliku esindaja (vanem, eestkostja) nõusolek.

Kasutaja on teadlik, et ta saab igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta ning edasisest kommertsteadaannete saamisest keelduda. Oma nõusoleku saab tagasi võtta saates vastavasisulise e-maili aadressile abi@discogenius.com.

Kommertsteadaannete saatmiseks antava nõusoleku andmist reguleerib “Infoühiskonna teenuse seadus”.

1.2 NÕUSOLEKU ANDMINE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Annan DiscoGenius veebikeskkonna haldajale õiguse töödelda järgmiseid kasutaja kohta käivaid isikuandmeid: 1) e-posti aadress; 2) nimi; 3) telefoni number; 4) sugu; 5) vanus; 6) elukoht; 7) nõusoleku andmise kuupäev.

Kinnitan, et olles alla 18 aasta vanune, on mul nõusoleku andmiseks olemas seadusliku esindaja (vanem, eestkostja) nõusolek.

DiscoGeniuse haldaja võib nimetatud isikuandmeid töödelda ulatuses, mis on vajalik kasutajale kommertsteadaannete saatmiseks. Samuti võib DiscoGeniuse haldaja edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele tingimusel, et kolmas isik kasutab kasutaja isikuandmeid samuti kasutajale kommertsteadaannete saatmise eesmärgil.

Kasutaja on teadlik, et
• tal on õigus käesolev nõusolek igal ajal tagasi võtta ning et nõusoleku tagasivõtmine omab vaid edasiulatuvat mõju;
• tal on õigus näha DiscoGeniuse käsutuses olevaid enda kohta käivaid isikuandmeid ning nõuda neis esinevate vigade parandamist.


Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmist reguleerib “Isikuandmete kaitse seadus”.

2. AUTORIÕIGUSED

Õppematerjali lisamisel kinnitab kasutaja, et omab antud materjali kohta autoriõigusi ning annab enda materjali discogenius.com keskkonnale tasuta kasutamiseks, kusjuures DiscoGenius omandab sellega kõik õigused materjalide üle (sealhulgas õiguse neid müüa).

Registreerunud kasutajal on õigus kasutada allalaetud materjali ainult enda tarbeks. Keskkonnas olevad õppematerjalid on mõeldud ainult enda abistamiseks ja enese harimiseks, mitte autoriõiguste rikkumiseks. Õppematerjali allalaadides saab allalaadija õigused materjali kasutamiseks, kuid mitte selle levitamiseks ja/või jagamiseks.

3. ÕPPEMATERJALID

Pärast õppematerjalide üles laadimist kinnitab moderaator materjalide õigsust, vastavust ning kvaliteeti. Kui materjali sisu on kopeeritud, kasutajaid eksitav või valeinformatsiooni edasi andev, siis on DiscoGenius-l õigus antud materjali mitte kinnitada või see koheselt süsteemist eemaldada.

4. MUUD SÄTTED

Kasutaja on täiel määral ise vastutav reeglite rikkumises.
DiscoGenius.com poolt kehtestatud reeglid ei kuulu vaidlustamisele ja on täitmiseks kõikidele keskkonna kasutajatele.


Tehnilise vea avastamisel tuleb sellest teatada meiliaadressile abi@discogenius.com. Tehnilistest probleemidest tulenevaid vigasid ei tohi ära kasutada.

DiscoGenius.com ei vastuta materjalide korrektsuse ja sisu eest.

Andmebaasi kopeerimine ja selle edasimüümine on keelatud.

Reeglite rikkumisel jätab DiscoGenius.com endale õiguse kustutada/blokeerida reegleid rikkunud kasutaja kasutajakonto ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid abinõusid tekitatud kahjude välja selgitamiseks ning nende katmise nõudmiseks.

Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: