M S

M S
Üleslaadinud õppematerjale
80
Allalaadinud õppematerjale
6
Pealkiri Õppeaine
Informaatika I - excel, Suur kodutöö_2.variant Informaatika 12 0
Informaatika I - excel (Subtotal/Data) Informaatika 2 0
Informaatika I - excel (Goal Seek) Informaatika 2 0
Informaatika I - excel (Arendatud filter / Advanced Filter) Informaatika 4 0
Informaatika I - excel (index, match, vlookup ja lookup funktsioonid) Informaatika 0 0
Informaatika I - Tekst_date, excel Informaatika 0 0
Informaatika I - Reisikulud, excel Informaatika 10 0
Informaatika I - excel (and, not ja or funktsioonid) Informaatika 2 0
Informaatika I - valideerimine, excel Informaatika 2 0
Informaatika I - Harjutus_ruumid, excel Informaatika 3 0
Informaatika I - Harjutus_0, excel Informaatika 0 0
Informaatika I - Harjutus_2, excel (Format cells) Informaatika 1 0
Informaatika I - Harjutus_1, excel (lahtri vorming) Informaatika 1 0
Informaatika I - Harjutus_1, excel (lahtri piirid ja tabeli vormistus) Informaatika 0 0
Informaatika I - Bulgaaria- (PowerPoint esitluse loomine) Informaatika 0 0
Informaatika I - Õunad- (PowerPoint esitluse loomine) Informaatika 0 0
Informaatika I - Muuseumid - (tekstitöötlus) Informaatika 1 0
Informaatika I - Harjutus_0 (tekstitöötlus) - tabel Informaatika 0 0
Informaatika I - Harjutus_0 (tekstitöötlus) Informaatika 2 0
Arvestustöö Ühiskond 2 0
9. klassi matemaatika Matemaatika 2 0
7. ja 8. klassi matemaatika Matemaatika 4 0
5. ja 6. klassi matemaatika, väga mahukas materjal Matemaatika 3 0
Tähtsamaid mõisteid keemiast Keemia 0 0
Tähtsamad happed ja neile vastavad soolad Keemia 1 0
Põhikooli lõpetaja teab... Keemia 0 0
Mendelejevi tabel ja metallide pingerida Keemia 1 0
Lahustuvuse tabel Keemia 0 0
Grammatika Saksa keel 0 0
Grammatika Inglise keel 2 0
Kaardid Geograafia 1 0
Tähtsamad asjad 8.klassi füüsikast Füüsika 0 0
Tähtsam 9.klassi füüsikast Füüsika 1 0
Füüsika valemid 9.klass Füüsika 2 0
Füüsika valemid 8.klass Füüsika 0 0
Füüsika tabelid Füüsika 0 0
Miks me näeme kehi? Füüsika 0 0
9.klassi joonised Füüsika 0 0
8.klassi joonised Füüsika 0 0
Reeglid Eesti keel ja kirjandus 0 0
Ühine ja erinev Suurbritannia ja Prantsusmaa majanduselus ja välispoliitikas Ajalugu 0 0
Inglismaa, arvestuslik töö Ajalugu 0 0
Arvestutöö 2 rühm Ajalugu 0 0
Arvestustöö ajaloost 2 rühm Ajalugu 0 0
Arvestustöö 2 Ajalugu 0 0
Arvestustöö 1 rühm Ajalugu 0 0
Arvestuslik töö ajaloost Ajalugu 0 0
Arenenud tööstusriigid Ajalugu 0 0
9. klassi bioloogia Bioloogia 1 0
8. klassi bioloogia - linnud, imetajad, bakterid, seened, samblikud, vetikad, selgrootud, ussid, ainuõõssed, limused, ämblikud, mardikad, putukad, viirused Bioloogia 1 0
Bioloogia 7. klassile - taimed, kalad, roomajad, kahepaiksed Bioloogia 0 0
Skandinaaviamaad 18. ja 19. sajandil Ajalugu 0 0
Saksamaa ühendamine Ajalugu 1 0
Prantsusmaa keisririik Ajalugu 0 0
Inglismaa 19.-20 saj Ajalugu 0 0
Ameerika ühendriigid Ajalugu 0 0
Probleemide lahendamine Töökeskkond ja ergonoomika 7 0
Informatsioon Töökeskkond ja ergonoomika 2 0
Inimfaktor Töökeskkond ja ergonoomika 3 0
Müra Töökeskkond ja ergonoomika 4 0
Essee EL riskihindamise materjalide põhjal Töökeskkond ja ergonoomika 9 0
Keskkonnaergonoomika ja valgustatus Töökeskkond ja ergonoomika 4 0
Vägivald Töökeskkond ja ergonoomika 7 0
Essee teemal 1 EUR toob tulu 2,2 EUR Töökeskkond ja ergonoomika 18 0
Töötamine arvutiga - lühiessee Töökeskkond ja ergonoomika 5 0
Keha asend arvuti taga Töökeskkond ja ergonoomika 8 0
Tööheaolu Töökeskkond ja ergonoomika 23 0
Riigi osa majanduses - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Tööjõuturg - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Oligopol - konspekt Mikroökonoomika 3 0
Monopolistliku konkurentsi turg - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Monopol - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Täielik konkurents - konspekt Mikroökonoomika 2 0
Tootmiskulud - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Sisendid ja tootmine - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Tarbimisvalikute mõjurid - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Tarbija valikuteooria alused - konspekt Mikroökonoomika 2 0
Nõudluse ja pakkumise elastsus - konspekt Mikroökonoomika 1 0
Turg: nõudlus ja pakkumine - konspekt Mikroökonoomika 2 0
Mikro- ja makroökonoomika olemus - konspekt Mikroökonoomika 0 0
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: