Olari Tõnison

Üleslaadinud õppematerjale
346
Allalaadinud õppematerjale
164
Pealkiri Õppeaine
Absolutsim Prantsusmaal Ajalugu 5 0
Dünaamika Füüsika 10 1
The place where i would live Inglise keel 0 0
Maaillm ja eesti pärast teist maailmasõda. Ajalugu 2 0
ELEKTRIMATERJALID - Referaat Füüsika 19 2
II MAAILMASÕDA - Sündmused, Eesti, Sõjad Ajalugu 7 0
Liberalism ja klassikaline liberalism Ajalugu 1 0
Reported speech - Kaudkõne Inglise keel 4 0
EMT Majandus 1 0
Preisimaa, Austria, Venemaa, Rahvusvahelised suhted 17 saj., mõisted Ajalugu 1 0
Kuristik Rukkis kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 30 1
Toomas Nipernaadi kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 22 0
Paralleelsed elulood - Michael Jackson ja Elvis Presley Eesti keel ja kirjandus 0 0
Eesti Panga hoonestu - referaat Kunstiajalugu 1 0
Curriculum Vitae, CV - näidis Eesti keel ja kirjandus 0 0
Kirjandus kui ühiskonna väärtuslikem osa Eesti keel ja kirjandus 3 0
India, Hiina, Jaapani ja Vana-Ameerika kultuur Kunstiajalugu 16 0
MAJANDUSTEADUS Majandus 0 0
ETTEVÕTJA JA ETTEVÕTLUS Majandus 1 0
Väliskaubandus: riikidevaheline koostöö Majandus 1 0
Väliskaubandus Majandus 2 0
RAHASTAMINE Majandus 0 0
Riigi osa majanduses: maksud Majandus 1 0
Tööjõukulud ja maksud Majandus 0 0
Toode ja hind Majandus 4 0
TURG JA TARBIJA Majandus 2 0
TARBIJA: LAENAMINE Majandus 0 0
TARBIJA: SÄÄSTMINE Majandus 0 0
Konkurents Majandus 2 0
TURG, NÕUDLUS JA PAKKUMINE, TURUTASAKAAL Majandus 4 0
ETTEVÕTJA VORMID Majandus 0 0
Ettevõtja ja Ettevõtlus Majandus 0 0
Sõda ja Rahu kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 35 0
SÕDA JA RAHU raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 26 0
Vektor Matemaatika 5 1
Valemid trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamiseks Matemaatika 3 0
Trigonomeetrilise võrrand valemid Matemaatika 3 0
Matemaatika – Trigonomeetria Matemaatika 6 0
Matemaatika – Tõenäosus Matemaatika 5 0
Matemaatika – Statistika valemid Matemaatika 8 0
Matemaatika – Sirged ja tasandid ruumis Matemaatika 7 0
Matemaatika – Sirge võrrand ruumis Matemaatika 10 1
Matemaatika – Ruutfunktsioonid valemid Matemaatika 10 0
Matemaatika – Prisma valemid Matemaatika 7 0
Matemaatika – Püramiid valemid Matemaatika 6 0
Murdude liitmine ja lahutamine Matemaatika 3 0
Logaritm Matemaatika 4 0
Kombinatoorika Matemaatika 5 0
Kümmendeesliited Matemaatika 0 0
Aritmeetiline jada, Geomeetriline jada, Jada piirväärtus, Matemaatika 25 2
Matemaatika – Jada piirväärtus, valemid Matemaatika 12 0
Matemaatika – Integraal Matemaatika 2 0
Matemaatika – Geomeetriline jada valemid Matemaatika 4 0
Matemaatika – Geomeetria valemid Matemaatika 12 0
Matemaatika – Funktsiooni piirväärtus, valemid Matemaatika 6 0
Funktsioon Matemaatika 4 0
Artimeetiline jada valemid Matemaatika 1 0
Majandusteadus Majandus 0 0
Finantsid Majandus 2 0
Meister ja Margarita kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 229 2
Visuaalse kunsti liigid Kunstiajalugu 0 0
Varakristlik kunst Kunstiajalugu 0 0
Vana-Vene kunst Kunstiajalugu 5 0
Rooma kunst Kunstiajalugu 2 0
Romaani stiil Kunstiajalugu 1 0
Ränderahvaste kunst Kunstiajalugu 0 0
Kujutav kunst Kunstiajalugu 3 0
Kunstiajalugu – Idamaad Kunstiajalugu 2 0
Gooti kunst Kunstiajalugu 3 0
Etruskid Kunstiajalugu 2 0
Bütsants Kunstiajalugu 1 0
Kunsti mõisted Kunstiajalugu 0 0
Kunstiajaloos õpitavad stiilid Kunstiajalugu 0 0
Kunstiliigid Kunst 1 0
Riik ja ühiskond Ühiskond 2 0
Renesanss, barokk, klassitsism ning valgustusaeg Eesti keel ja kirjandus 4 0
Itaalia renessanss Eesti keel ja kirjandus 1 0
Kirjandi kirjutamine Eesti keel ja kirjandus 21 1
Johann Wolfgang von Goethe Eesti keel ja kirjandus 0 0
Eesti kirjandusajalugu ärkamisajani Eesti keel ja kirjandus 3 0
Edgar Allan Poe Eesti keel ja kirjandus 4 0
Kümnevõistlus Kehaline kasvatus 2 0
Vesinik ja vesi Keemia 0 0
Sulamine ja tahkumine Keemia 1 0
Sulamid ja korrosioon Keemia 0 0
Soolad Keemia 3 0
Süsinik süsinikuühendid Keemia 3 0
Oksiid Keemia 1 0
Mool Keemia 4 0
Iidsete aegade lood I kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 22 0
Leelis ja leelismetallid Keemia 1 0
Lahused Keemia 3 0
Keemiline side Keemia 1 0
Keemia ja elukeskkond Keemia 1 0
Karbonüülühendid Keemia 1 0
Happed Keemia 3 0
Keemia – Halogeenid Keemia 2 0
Keemia - Eetrid Keemia 7 0
Keemia - Amiinid Keemia 7 0
Alused Keemia 4 1
Alumiinium ja raud Keemia 1 0
Tööleping Ühiskond 0 0
Tööhõive, Perekond ja leibkond Ühiskond 0 0
Ühiskonna SOTSIAALNE STRUKTUUR Ühiskond 2 0
Sotsiaaldemokraatia Ühiskond 1 0
Rootsi aja mõju eesti kultuuri arengule. Esse Kirjandid ja esseed 0 0
Riigikogu Ühiskond 0 0
RIIGIEELARVE Ühiskond 0 0
Rahvuslik ärkamine, lisa teadmine Ajalugu 0 0
Rahvuslik ärkamine, avalikud tegelased Ajalugu 0 0
Rahvuslik ärkamine 19. sajand Ajalugu 1 0
Rahva osalemine valitsemises Ühiskond 0 0
PÕHJASÕDA 1700-1721 Ajalugu 3 0
Parlament – demokraatliku riigi kõrgeim seadusandlik organ Ühiskond 2 0
Palvekirjade aktsioon Ajalugu 0 0
KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST? Ühiskond 5 0
Kriisikolded maailmas Ühiskond 3 0
Euroopa Liiduga liitumine ja tingimused Ühiskond 1 0
INDIVIID ÜHISKONNAS Ühiskond 2 0
Kohtuvõim ja õigussüsteem Ühiskond 3 0
Kodanikud ja demokraatia Ühiskond 1 0
Kodakondsus Ühiskond 1 0
Kas Eesti on heaoluriik? Ühiskond 10 0
Jõukus ja vaesus Ühiskond 1 0
IRL ja Eesti konservatiivid Ühiskond 1 0
Eesti iseseisvumise eeldused Ajalugu 14 0
INIMÕIGUSED Ühiskond 1 0
Inimeste mitmekesised huvid Ühiskond 1 0
Heaoluriik Ühiskond 6 0
Fiskaalpoliitika Ühiskond 2 0
Essee "Moodne õnn" - Võrdõiguslikkus Kirjandid ja esseed 6 0
Ühiskonnaõpetuse lõpueksami teemad (lahtikirjutatuna) Ühiskond 6 0
Eksami meelespea Ühiskond 5 0
Eesti valimissüsteem Ühiskond 0 0
Eesti Vabariik rahvusvahelistes organisatsioonides Ühiskond 3 0
Eesti kolme kuninga valduses Ajalugu 3 0
Demokraatlikud valimised - Vabade valimiste funktsioonid ja põhimõtted Ühiskond 11 0
Demokraatia levik, tunnused, arengud Ühiskond 3 0
DEMOKRAATIA Ühiskond 5 0
AJALOOARUTLUSE HINDAMISJUHEND GÜMNAASIUMILE Ajalugu 1 0
Eesti muinasaeg - Muinasusund Ajalugu 12 0
Eesti muinasaeg - Halduskorraldus ja majanduslik areng Ajalugu 5 0
Pronksiajast muinasaja lõpuni. Kokkuvõttev tabel Ajalugu 2 0
Muinasaeg Ajalugu 10 0
Töö ja enegia töö Füüsika 0 0
Töö ja energia Füüsika 0 0
Universum Füüsika 0 0
Vooluring Füüsika 2 0
PÄRILIKKUS ja MUUTLIKKUS Bioloogia 1 0
ORGANISMIDE PALJUNEMINE Konspekt 11.klassile Bioloogia 9 0
Organismide areng Bioloogia 1 0
Tunnetusprotsessid Inimeseõpetus 3 0
Psühholoogia aine, Psühholoogia aine Psühholoogia meetodid Inimeseõpetus 7 0
Taimerakk Bioloogia 1 0
Süda ja vereringe Bioloogia 1 0
Seened Bioloogia 7 1
Rakk Bioloogia 8 0
Pärilikkus Bioloogia 0 0
Putukad Bioloogia 0 0
Organismide pärilikkus ja muutlikus Bioloogia 0 0
Organismide koostis Bioloogia 11 1
Organismide kooseksisteerimine Bioloogia 1 1
Närvisüsteem Bioloogia 2 0
Närvisüsteem ja meeleelundid Bioloogia 1 0
Nukleiinhapped Bioloogia 3 0
Muutlikkus Bioloogia 3 0
Mitoos ja meioos Bioloogia 4 0
Loomarakk Bioloogia 3 0
Haigused Bioloogia 1 0
Biotehnoloogia Bioloogia 5 0
Bakterid Bioloogia 6 0
Elu Bioloogia 3 0
Bioloogiline evolutsioon Bioloogia 13 1
Aine- ja energiavahetus Bioloogia 9 0
Elektrivool Füüsika 4 0
Alalisvool Füüsika 3 0
Aine ehituse alused, faasisiirded Füüsika 2 0
Aine ehitus Füüsika 6 0
Recycling Kirjandid ja esseed 0 0
Inimene aegade keerises Kirjandid ja esseed 21 1
USA, Nõukogude Liit & Natsionalistlik Saksamaa Ajalugu 2 0
USA ja Itaalia kahe MS vahel Ajalugu 1 0
Sotsialistlik maailmasüsteem Ajalugu 2 0
Rootsi aeg Ajalugu 1 0
Rahvusvahelised suhted kahe maailmasõja vahel Ajalugu 13 0
Muistne Egiptus Ajalugu 7 0
Maailm peale I maailmasõda Ajalugu 9 0
Külm sõda Ajalugu 26 3
Kunstiajalugu Kunstiajalugu 0 0
II maailmasõja algus Ajalugu 0 0
Eesti Vabariik 1920-40ndatel Ajalugu 0 0
Eesti Vabariik 1920-30-ndatel Ajalugu 2 0
Eesti Vabariigi loomine 1917-1920 Ajalugu 3 0
Eesti Teise maailmasõja ajal Ajalugu 2 0
Eesti NSV Ajalugu 3 0
Eesti ajalugu aastaarvudes Ajalugu 5 0
Antiik-Kreeka teadused Ajalugu 1 0
Harala elulood kokkuvüte Raamatukokkuvõtted 6 0
Renessanss, Eesti kunst Kunstiajalugu 7 0
Kunstiajalugu - kunsti algusest Kunstiajalugu 4 0
Pärsia, Varakristlik kunst, Bütsantsi kunst, Kunstiajalugu 1 0
KEEMIA EKSAMI KÜSIMUSED JA VASTUSED Keemia 13 0
Keemilised reaktsioonid Keemia 4 0
Nafta töötlemine ja kasutamine Keemia 3 0
Nafta Keemia 4 0
Mineraalväetised - powerpoint Keemia 2 0
Inglise keele sõnad -tõlked Inglise keel 3 0
Inglise keele sõnad- tõlked Inglise keel 2 0
Estonia, Lühitutvustus Inglise keel 2 0
Soojusõpetus konspekt Füüsika 0 0
Soojusõpetus Füüsika 5 0
Füüsika eksamiks kokkuvõte, kiire ja kokkuvõtlik Füüsika 22 0
Palat nr.6 kokkuvõte, Raamatukokkuvõtted 110 3
Mäeküla piimamees kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 177 0
August Kitzberg "LIBAHUNT" Draama viies vaatuses Eesti keel ja kirjandus 19 0
Külmale maale kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 300 1
Käänete tabel Eesti keel ja kirjandus 2 0
Isa Goriot kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 196 0
Libahunt kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 103 1
Sõna, lause, tekstilõik (paragrahv). Teksti sisestamine ja õigekirjareeglid. Informaatika 1 1
TEHNILINE MEHAANIKA Informaatika 6 0
Tähtsamad Maailma ajaloo sündmused 1941-1942, Kuupäevalised, Eesti II maailmasõja ajal. 1941-1942 Ajalugu 5 0
Hiina Rahvavabariik, riigi üldanmed, geograafiline asetus, Geograafia 2 1
Hiina rahvabariik referaat Ajalugu 0 0
Hiina rahvabariik powerpoint esitlus Ajalugu 1 0
Hiina Rahvavabariik, lühikokkuvõte Ajalugu 2 0
Arnold Rüütel Ühiskond 2 0
Sotsialistlikud riigid Ajalugu 0 0
Eesti ajalugu, rohkem infot lisainfos Ajalugu 11 0
Eesti 1944-1980.a Ajalugu 9 0
Eesti ärkamisaeg Ajalugu 10 0
Venestusaeg Ajalugu 3 0
Eesti vabadussõda, 28.november 1918 - 3. jaanuar 1920 Ajalugu 3 0
Eesti Vabadussõda, kokkuvõte Ajalugu 8 1
Eesti sajandi vahetusel, Küsimused ja vastused Ajalugu 1 0
Eesti iseseisvumine, Küsimused ja vastused Ajalugu 4 0
Eesti Ajaloo küsimused ja vastused Ajalugu 0 0
Eesti Ajaloo küsimused ja vastused Ajalugu 0 0
Ajaloo küsimused ja vastused Ajalugu 0 0
Wikmani poisid raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 313 0
Wikmani poisid kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 42 1
Läänerindel muutuseta kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 306 1
Läänerindel muutusteta kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 316 3
Laanerindel tegelaste iseloomustus kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 11 1
Asümmeetriliste krüptoalgoritmide krüptoanalüüs Informaatika 0 0
Operatsiooni süsteemid Informaatika 1 0
Trigonomeetria avaldised Matemaatika 52 3
Füüsika Küsimused ja vastused Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Induktiivsuse ja mahtuvuse jadaühendus Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiiv-ja mahtuvustakistusega vooluring Füüsika 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiiv-ja induktiivtakistusega vooluring Füüsika 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiiv-ja induktiivtakistusega vooluring Füüsika 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Mahtuvustakistusega vooluring Füüsika 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Induktiivtakistusega vooluring Füüsika 2 0
ELEKTROTEHNIKA - Aktiivtakistusega vooluring Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Kesk-ja efektiivväärtus Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Vektordiagramm Füüsika 4 0
ELEKTROTEHNIKA - Siinuselise elektromotoorjõu saamine Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Energiaallikad Füüsika 1 0
Elektrotehnika - Elektromagnetism Füüsika 3 0
ELEKTROTEHNIKA - Elektrimahtuvus Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Kontuurvoolu meetod Füüsika 4 0
Varistorid - Power point esitlus Füüsika 1 0
Muut konded - Power point esitlus Füüsika 0 0
KONDENSAATORID - Power point esitlus Füüsika 4 0
Madalatemperatuurilised Joodised. Füüsika 1 0
Jootematerjalid Füüsika 2 0
Isolatsioonimaterjalid - Küsimused ja vastused Füüsika 2 0
Kõrbeoja Peremees kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 83 0
Kõrbeoja Peremees Kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 45 1
Tõde ja õigus raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 18 2
KUMMITUSEMÄNG kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 2 0
Elu tunnused, Bioloogia 5 0
Viirused Informaatika 1 0
Franz Joseph Haydn, W.A Mozart , Ludvig van Beethoven, Viini klassikud Muusika 1 0
Kontserdi Arvustus Ooper „La Traviata“ Muusika 14 0
Bengt Gottfried Forselius, Rootsi, Ajalugu 2 0
Küsimused ja vastused Ajalugu 0 0
Varakeskaeg Kordamisleht - Mõisted Ajalugu 6 0
UUED MAAILMAIMED - Referaat Kunstiajalugu 4 0
Tervislik toitumine(uurimistöö) - Power Point estitlus Inimeseõpetus 5 0
TERVISLIK TOITUMINE - Uurimistöö Inimeseõpetus 15 0
Noorus on ilus aeg - Kirjand Kirjandid ja esseed 10 0
Kohtunikud ja rahvakohtunikud power point esitlus Ühiskond 0 0
Kohtunikud ja rahvakohtunikud Ühiskond 0 0
Kõrg- ja hiliskeskaeg - ühiskond, kirik Ajalugu 1 0
Juristide roll Eesti ühiskonnas - arutlus Ühiskond 2 0
Füüsika mõisted, Füüsika 3 0
Eestlaste iive arutlus Ühiskond 1 0
Absolutismi kujunemine - Richelieu Louis XIV Päikesekuninga õukond Merkantilistlik majanduspoliitika Ajalugu 2 0
UUED JA VANAD MAAILMAIMED - Referaat Kunstiajalugu 2 0
Rehepapp kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 592 3
Naeruväärsed eputised kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 4 0
Don Juan raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 29 0
Madame Bovary kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 171 4
Kirjand Fjodor Dostojevski romaanist “Kuritöö ja karistus” Kirjandid ja esseed 30 0
Jevgeni Onegin kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 35 0
Jevgeni Onegin raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 187 1
Faust raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 141 4
Faust raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 117 0
Euroopa riigid ja pealinnad Geograafia 21 1
Triumfikaar kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 308 0
Don Juan raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 13 1
"Arvuti mõju tervisele" Uurimustöö Informaatika 14 0
Taeva palge all kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 20 0
ELEKTROTEHNIKA - Sõlmepinge meetod Füüsika 2 0
ELEKTROTEHNIKA - Liitahelad Füüsika 3 0
ELEKTROTEHNIKA - Jada-, rööp-ja segaühendus Füüsika 10 0
ELEKTROTEHNIKA - Mõõtmisest Füüsika 0 0
ELEKTROTEHNIKA - Ohmi seadus Füüsika 4 0
ELEKTROTEHNIKA - Takistus Füüsika 2 0
LEKTROTEHNIKA - Elektriväli, elektrivälja potentsiaal Füüsika 1 0
ELEKTROTEHNIKA - Laeng, Coulombi seadus Füüsika 1 0
Elektrostorofob Küsimused ja vastused Füüsika 0 0
Termotakistid Füüsika 0 0
Elektrolüüt kondensaatorid Füüsika 0 0
Magnetmaterjalid Füüsika 0 0
Jootmismaterjalid (konspekt) Füüsika 0 0
Füüsika Küsimused ja vastused Füüsika 1 0
Tõde ja õigus, kohustused Vargamäel kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 4 0
Tõde ja õigus I osa raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 1383 13
Tõde ja õigus kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 92 0
Muusika I kursus Muusika 6 0
Keemia tabel, (happed) Keemia 7 0
Monitoride tüübid, standardid Informaatika 4 0
Power point valmistamis õpetus Informaatika 3 0
Keila lauluväljak Geograafia 0 0
Eesti 17. sajandil Ajalugu 3 0
Füüsika valemid Füüsika 30 3
Eneseanalüüsi vajalikkus Inimeseõpetus 3 0
Kirja tähtsus, lühike arvamus Ajalugu 0 0
Kuningas Oidipus kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 879 6
Energiajoogid Keemia 2 0
Minoiline kultuur ja Mükeene kultuur, Hellenismi periood, filosoofid, Ajalugu 6 0
Shakespear "Maailm ongi teater" Eesti keel ja kirjandus 0 0
Rooma ajaloo arutlus Ajalugu 9 0
Irregular verbs Inglise keel 1 0
Eesti keele ajalugu Eesti keel ja kirjandus 6 0
Barokk, Passioon, Händel, Instrumentaalmuusika, J.S.Bach, Muusika 0 0
Inka sõnad Inglise keel 0 0
Keemia katse Keemia 0 0
ROBINSON CRUSOE SEIKLUSED kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 18 1
Meie aja kangelane kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 17 0
Libahunt kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 27 0
Kärbeste jumal raamatukokkuvõte Raamatukokkuvõtted 133 3
Kuritöö ja karistus kokkuvõte Raamatukokkuvõtted 405 0
Kasutajanimi/e-posti aadress:
Parool:
või Unustasid Parooli?
Laadimine... Laadimine...
Laadimine... Laadimine...
TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit!
Tagasiside
Teade*:
E-posti aadress*:
Nimi: