Regulamin

Regulamin
 1. Postanowienia wstępne
  1. Poniższy regulamin ("Regulamin") określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego DISCOGENIUS.COM. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu DISCOGENIUS.COM ("Serwisu"), a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.
  2. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie DISCOGENIUS.COM, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał skorzystać za pośrednictwem Serwisu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez inny podmiot świadczący daną usługę.
 2. Definicje
  1. Serwis - strona udostępniona pod adresem DISCOGENIUS.COM
  2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Teneo Ltd. z siedzibą w Tallinie w Estonii przy Mustamae tee 16, zarejestrowany pod numerem KRS 12026430.
  3. Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi.
   Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
  4. Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym DISCOGENIUS.COM.
  5. Konto - jest to miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu (podaniu e-maila oraz hasła), w którym każdy Użytkownik Serwisu może wprowadzić jak, modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy.
  6. Profil - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis, zdjęcie oraz inne dane wpisane przez Użytkownika.
  7. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu lub zdjęcia Użytkownika.
  8. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
 3. Podmiot świadczący usługi.
  1. Właścicielem serwisu internetowego DISCOGENIUS.COM jest firma FTeneo Ltd. z siedzibą w Tallinie w Estonii przy Mustamae tee 16, zarejestrowany pod numerem KRS 12026430., zwany w niniejszym Regulaminie "Administratorem."
 4. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.
  1. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 5. Uczestnictwo w serwisie
  1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, zarejestruje się w Serwisie (rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji Regulaminu).
  2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Użytkownikiem Serwisu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych, którzy w przypadku wyrażenia zgody akceptują niniejszym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika Serwisu przedstawienia takiej zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia Uczestnika w dostępie do Serwisu.
  3. Aby zostać Użytkownikiem Serwisu należy założyć Konto Użytkownika, poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie.
  4. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna.
  5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Serwisu , do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
  6. Osoba, która nie aktywuje Konta założonego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywowania Konta, jeżeli aktywacja nie zostanie dokonana w okresie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej dane zarezerwowanego Konta.
  7. Konto Użytkownika może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania.
  8. Konto Użytkownika może zostać zablokowane bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem, Regulaminem albo nie będzie stosować się do Netykiety.
  9. Niedozwolone jest celowe "podszywanie" się pod innego Użytkownika, a zarazem wprowadzania innych Użytkowników w błąd stosując metodę podobieńswa w nazwie Użytkownika (nick) liter - na przykład duża litera "i" oraz litera "l" wyglądają identycznie.
  10. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta (nick), które zawiera słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub nie jest zgodne z ogólnie przyjętą Netykietą.
  11. Zakres dostępu do zasobów Serwisu dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 6. Zasady korzystania
  1. Umieszczanie materiałów w Serwisie DISCOGENIUS.COM.
   1. Osoby nadsyłające materiały w celu umieszczenia na Serwisie oświadczają, że są autorami nadesłanych prac, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.
   2. Przysłać oraz opublikować swój tekst może jedynie Użytkownik serwisu DISCOGENIUS.COM.
   3. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie DISCOGENIUS.COM w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu.
   4. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
   5. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
   6. Zabronione jest umieszczania tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym, takich jak ogłoszenia prezentacji maturalnych, ofert korepetycji i tym podobnych ogłoszeń.
   7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nie związanych z tematyką prowadzonych działu Prace.
   8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danej pracy w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie danej pracy narusza prawo lub zasady niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich tekstów opublikowanych przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik umieścił chociaż jeden tekst naruszający prawo lub zasady niniejszego Regulaminu.
   9. Administrator nie jest stroną w dodawaniu materiałów; użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego funkcjonowania katalogu prac. Użytkownik posiada pełne prawa autorskie do tekstu przechowywanego na serwerach DISCOGENIUS.COM, prawa te nigdy nie przenoszone są na Administratora.
   10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie w serwisie DISCOGENIUS.COM.
   11. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia duplikatów tekstów tego samego autora bez podania przyczyny.
   12. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania wizualnej korekty tekstów przysłanych przez Użytkownika polegającej na usunięciu dodatkowych odstępów między wierszami, usunięciu powtarzającego się tytułu oraz korekty tytułu (z dużych na małe litery) nie ingerując w treść publikowanych materiałów.
   13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii danego tekstu w celu poprawnego prowadzenia katalogu udostępnionego wszystkim użytkownikom serwisu.
   14. Załączniki załączane do tekstu są integralną częścią przysyłanych materiałów.
   15. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia odnośnika w katalogu prowadzonego przez SCIAGA.PL, nie usuwając samego tekstu z serwera bez podania przyczyny.
   16. Użytkownik w każdej chwili może usunąć opublikowany przez siebie wcześniej tekst korzystając ze specjalnego panelu dostępnego po zalogowaniu dostępnego pod adresem http://www.sciaga.pl/profil/
   17. Usunięcie konta przez Użytkownika (login) nie powoduje usunięcia tekstu z DISCOGENIUS.COM. Tekst ten może zostać wycofany na wyraźną prośbę autora. W tym celu musi skontaktować się z DISCOGENIUS.COM przez specjalny formularz.
   18. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem bazy materiałów edukacyjnych w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.
   19. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu SCIAGA.PL poza użytkiem osobistym.
   20. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania korekt otrzymywanych materiałów poprzez dodanie opisu, zawierającego zaznaczone błędy wraz z komentarzem, z zachowaniem oryginalności nadesłanego materiału oraz udostępnienia tak opracowanych materiałów w ramach serwisu.
  2. Profil użytkownika
   1. Każdy Użytkownik posiada w serwisie DISCOGENIUS.COM swój profil.
   2. Profil składa się z dobrowolnie udostępnionych przez Użytkownika informacji wyłącznie na swój temat.
   3. Wszystkie informacje podane w profilu Użytkownika muszą być autentyczne.
   4. Zabronione jest publikowanie treści, których zawartość obraża osoby trzecie, zawiera wulgaryzmy lub jest niezgodna z ogólnie przyjętą Netykietą.
   5. W przypadku wyraźnych podejrzeń, iż udostępnione informacje nie są autentyczne lub treści łamią zasady punktu 4, Administrator może poprosić Użytkownika o skorygowanie informacji w profilu. W przypadku braku reakcji Użytkownika na prośbę Administratora, ten może czasowo lub trwale zablokować konto Użytkownika.
   6. Użytkownik ma możliwość ukrycia informacji dotyczących ostatniego logowania oraz informacji dotyczących dokładnej daty urodzin.
  3. Forum
   1. Każdy Użytkownik powinien pamiętać o zachowaniu kultury na forach oraz aby wszelkie spory rozwiązywać w pokojowy sposób.
   2. Wiadomości zawierające treści niezgodne z ogólnie przyjętą Netykietą, rasistowskie oraz obrażające bez powodu uczestników forum, lub ich przekonania, wiarę lub orientację seksualną będą usuwane, a wobec ich twórców będą podjęte odpowiednie kroki.
   3. Każda wiadomość będąca niezgodna z tematem danego forum będzie usuwana.
   4. Odpowiedzi nie na temat lub też zmierzające tylko i wyłącznie w kierunku spamu i nic nie wnoszącej dyskusji lub kłótni będą niezwłocznie usuwane.
   5. Każdy Użytkownik proszony jest przed napisaniem postu o użycie opcji "Szukaj" w celu sprawdzenia czy temat nie był juz poruszany w przeszłości.
   6. Zabrania się umieszczania na forach postów o charakterze reklamowym.
   7. Zabrania się umieszczania na forach ogłoszeń zawierających oferty przygotowania prezentacji maturalnych, ich sprzedaży lub innych form mających na celu pomoc przy ich napisaniu/przygotowaniu.
   8. Porządku na forum pilnują Użytkownicy o uprawnieniach moderatora, który usuwają wszystkie wiadomości niezgodne z regulaminem oraz informują administratora serwisu o nadużyciach Użytkowników. Użytkownicy o uprawnieniach moderatora mogą zablokować/usunąć wypowiedź danego użytkownika jeżeli stwierdzą, iż opublikowane materiały łamią zasady regulaminu.
   9. Administrator po przeanalizowaniu konkretnego nadużycia może zablokować Konto danego Użytkownika do czasu wyjaśnienia danej sytuacji lub zablokować Konto na czas nieokreślony.
   10. Administrator nie odpowiada za treści umieszczone na forach dyskusyjnych. Pełną odpowiedzialność za treść ponosi Użytkownik.
 7. Przetwarzanie danych osobowych, polityka prywatności.
  1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji i przekazywanych do Serwisu wizerunków osobistych podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Administrator Serwisu DISCOGENIUS.COM.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
  3. Użytkownicy, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobowych przez Administratora danych (Teneo Ltd.) w zwiazku z korzystaniem z serwisu DISCOGENIUS.COM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowna treść oświadczenia podana zostanie podczas procesu rejestracji.
  4. Użytkownicy, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi powinni wyrazić zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przeze mnie przy rejestracji, pochodzących od Teneo Ltd. oraz podmiotów z nią współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Stosowna treść oświadczenia podana zostanie podczas procesu rejestracji.
  5. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.
  6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu DISCOGENIUS.COM oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  7. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Użytkownik przekazuje do Serwisu DISCOGENIUS.COM w sposób dobrowolny, oraz wyraża zgodę na upublicznienie tych danych i informacji, co oznacza, że dostęp do nich będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej.
 8. Odpowiedzialność.
  1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu DISCOGENIUS.COM przez Użytkowników, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w Serwisie materiały.
  2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu DISCOGENIUS.COM zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie w Serwisie.
 9. Kontakt z Serwisem. Awarie. Zgłaszanie naruszenia prawa. Reklamacje.
  1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu DISCOGENIUS.COM mogą być kierowane do Administratora.
  2. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu DISCOGENIUS.COM w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu DISCOGENIUS.COM lub bezpośrednio przez Administratora.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu DISCOGENIUS.COM., a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
  5. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości ze strony kontaktowej. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia. Administrator może żądać od osoby zgłaszającej naruszenie dodatkowych informacji potwierdzających fakt naruszenia.
  6. W przypadku zgłoszenia nieodpowiednich treści lub materiałów będą one natychmiast usuwane.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu DISCOGENIUS.COM dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi jednakże żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, a także awarią urządzeń i systemów operatorów telekomunikacyjnych.
  2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem DISCOGENIUS.COM na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
  5. Po ukazaniu się na stronie głównej informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do Serwisu DISCOGENIUS.COM będzie możliwe po akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeżeli jednak zmiana nastąpiłaby w trakcie korzystania z usługi płatnej, Użytkownik będzie miał prawo dokończyć korzystanie z Serwisu na dotychczasowych zasadach.
  6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu DISCOGENIUS.COM i niezwłocznie powiadomić Administrator a o takiej decyzji.
Nazwa Użytkownika/adres e-mail:
Hasło:
zapomniałeś hasła?
Ładuję Ładuję
Ładuję Ładuję
Komentarz
Wiadomość*:
Adres e-mail*:
Imię: